2016 Jarní řepka

Výnos semene odrůd řepky olejky – jarní zkoušených pro SDO v roce 2016 v % – 100% = průměr liniových odrůd

***Kliknutím na obrázek dojde k zvětšení obrázku pro lepší čtení


* – PFH – pylově fertilní (restaurovaný) hybrid
**MD 0,05 – minimální průkazná diference je údaj vyjadřující statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru