Certifikace

CERTIFIKACE PLODIN URČENÝCH K VÝROBĚ BIOPALIV V ČESKÉ REPUBLICE 

Jak jsme již členy Svazu upozorňovali na jarních seminářích a polních kázáních, vstupuje v Evropské unii platnost směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která se týká produkce biomasy k energetickému využití.

Protože v Německu od 1.1.2011 musí být výroba biopaliv certifikována, musí i námi dodávané produkty (export české řepky a Meřo) splňovat německé nařízení o certifikaci. Proto je nutné tuto problematiku i v České republice již nyní řešit. Pro použití Meřo a prodej řepky v ČR by zatím nebylo nutno certifikaci řepky řešit.

V České republice by tuto problematiku měla zahrnout novela zákona o ochraně ovzduší, která je v současné době v připomínkovém řízení a koncem září by měla být projednána vládou ČR. Vzhledem k délce legislativního procesu se však počítá reálně s její platností až od 30.6.2011. Dokud nebude novela schválena, není žádný státní orgán oprávněn v této oblasti něco kompetentně rozhodovat.

Někteří zpracovatelé, nákupci a vývozci v České republice a na Slovensku se proto již v současné době nechávají certifikovat akreditovanými mezinárodními společnostmi (ISCC, SGS, REDcert a dalšími). Po certifikaci budou moci vydávat vlastní certifikáty na své produkty. Je však část firem, zvláště nákupních organizací, které zatím tuto problematiku v předstihu neřeší a po novém roce mohou mít s vývozem řepky nebo metylesteru problémy.

Do doby platnosti příslušného zákona v ČR vytvořil SPZO podle směrnice 2009/28/ES neoficiální (oficiálně to lze až po vyhlášení platnosti zákona) vzor čestného prohlášení pěstitele.

 

Vzor českého prohlášení zemědělského subjektu pdf (čestné prohlášení) v souladu s českými zákony. Je plně využitelný v České republice, ale nelze říci, zda bude uznáván i při exportu v rámci EU.

Originální, (aktualizovaný r. 2011) pdf(ISCC formuláře (202-02))v němčině, používaný v Německu, který je vázán na německé zákony a nařízení. Tímto však pěstitel dává souhlas ke kontrole německým auditorům jednotlivých certifikačních organizací, podle německých zákonů.

Anglická mutace německéhopdf ISCC formuláře (202-02).

Směrnice pdf2009/28/ES v platném znění.

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru