Pokusy 2011/2012

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů (POP) SPZO 2011/12 s řepkou ozimou

Na tomto místě budeme postupně zveřejňovat výnosy odrůd a hybridů řepky ozimé, dosažené v letošních poloprovozních pokusech SPZO. Tyto informace mohou poskytnout přehled o výkonnosti zkoušených materiálů, je však třeba mít na paměti, že se jedná pouze o předběžné jednoleté výsledky se všemi riziky z toho vyplývajícími. Jejich definitivní podobu s příslušným komentářem budeme publikovat ve sborníku z konference Hluk 2012.

V sezóně 2011/12 zkoušel SPZO v poloprovozních pokusech 32 odrůd řepky ozimé, rozdělených do dvou sortimentů. Každý z nich byl založen na 14 lokalitách po celé České republice.

Sortiment A tvořily odrůdy Artoga , DK Exfile , ES Alegria,Goya , Chagall , Inspiration, Ladoga 1, Ladoga 2, Ladoga 3, Lenny, NK Grandia, NK Octans, PR44D06, Pulsar, Sherpa, Totem ,Xenon.

Sortiment B obsahoval odrůdy Buzz, Cortes, Da Vinci, DK Exquisite, Dobrava, ES Bourbon, Jumper, Ladoga 1, Ladoga 2, Ladoga 3, Lohana, NK Linus, PR45D03, Primus, Rohan, Rumba, Sherlock, Sitro .

Odrůda LADOGA je zastoupena v obou sortimentech jako vnitřní kontrola, a to jako první, prostřední a poslední parcela v pokusu.

Výsledky ze sortimentu odrůd A:

 

 

 

 

 

Výsledky ze sortimentu odrůd B:

Aktualizováno dne 11.8. 2012 

V kategorii Pokusy ČR, Pokusy DE, Pokusy SK
Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru