Jarní semináře

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (dále jen SPZO) organizuje v únoru a březnu několik jarních seminářů s následující tématikou:

  • Výsledky pěstování řepky v minulé sezóně a aktuální stav porostů ozimé řepky v regionu
  • Zásady výživy a hnojení řepky na jaře
  • Aplikace listových hnojiv a stimulátorů, výsledky pokusů
  • Ochrana ozimé řepky proti škůdcům
  • Regulace porostů řepky a ochrana proti chorobám
  • Marketingové informace, vývoj cen a odbyt olejnin
  • Výsledky odrůdových pokusů
  • Aktuální problematika pěstování řepky

Celkem se těchto seminářů účastní více než tisíc odborníků a agronomů ze zemědělských podniků a rodinných farem. O semináře je značný zájem a hodnocení účastníků bývá velmi kladné.

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru