Jarní semináře

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (dále jen SPZO) organizuje v únoru a březnu několik jarních seminářů s následující tématikou:

  • Výsledky pěstování řepky v minulé sezóně a aktuální stav porostů ozimé řepky v regionu- agronomická služba SPZO
  • Zásady výživy a hnojení řepky na jaře –  Dr. Ing. Luděk Hřivna, Ing. Jaroslav Mráz,  Ing. Pavel Růžek, CSc.
  • Aplikace listových hnojiv a stimulátorů, výsledky pokusů – Ing. Josef Škeřík, CSc.
  • Ochrana ozimé řepky proti škůdcům – Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Veronika Říčařová a Ing. Marek Seidenglanz.
  • Regulace porostů řepky a ochrana proti chorobám –  Ing. Roman Hnilička, Ph.D., Ing. Karel Říha,  Ing. Tomáš Spitzer
  • Marketingové informace, vývoj cen a odbyt olejnin - Ing. Martin Volf
  • Výsledky odrůdových pokusů – Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Jiří Zeman

Celkem se těchto seminářů účastní více než tisíc odborníků a agronomů ze zemědělských podniků a rodinných farem. O semináře je značný zájem a hodnocení účastníků bývá velmi kladné.

Jarní semináře SPZO 2018

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru