Podmínky členství

Členství:

 • členství ve Svazu je dobrovolné
 • členství vzniká na základě písemné přihlášky

Členy Svazu mohou být:

 • právnické osoby a soukromí podnikatelé
 • družstevní, státní a obchodní organizace
 • semenářské podniky
 • organizace zpracovatelského průmyslu
 • výzkumné ústavy a školy

Povinnosti člena Svazu:

 • plnit závazky vyplývající ze Stanov Svazu
 • uhradit členský příspěvek
 • plnit usnesení shromáždění zmocněných zástupců
 • poskytovat pracovníkům Svazu aktuální informace o olejninách
Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru