Výsledky pokusů SDO v roce 2016

Výnos semene odrůd řepky olejky – ozimé zkoušených pro SDO v roce 2016  v %  – 100% = průměr liniových odrůd

spzo_vysledky_2016

* – PFH – pylově fertilní (restaurovaný) hybrid

** – PFH/PTH – pylově fertilní polotrpasličí hybrid

***MD 0,05 – minimální průkazná diference je údaj vyjadřující statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru