Pokusy DLG – Německo

ÚČAST SPZO NA DLG – FELDTAGE 2012

Letošní rok to bylo již po páté, kdy se Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) účastnil mezinárodní soutěže v pěstování řepky, pořádané v rámci polních dnů DLG – Feldtage v Německu. Tento rok se konaly v Sasku-Anhaltsku v Strenzfeldu u Bernburgu. O post nejlepšího pěstitele řepky s demonstrací národní technologie pěstování se utkalo osm pěstitelů z pěti zemí – Česká republika, Francie, Německo, Polsko a Švédsko. Celá soutěž probíhala na parcelách o ploše 12 m2 ve čtyřech opakováních. Veškeré agrotechnické zásahy se dělily na paušální (byly prováděny na všech parcelkách stejně, např. orba nebo insekticidní zásahy a byly soutěžícími neovlivnitelné) a ostatní zásahy (hnojení, herbicidy, regulace nebo listová hnojiva, kterými se jednotlivé země odlišují a soutěžící si je mohou sami vybrat).
Základním předpokladem úspěchu je výběr vhodné odrůdy. V tabulce č. 1 jsou znázorněny použité odrůdy s příslušnými výsevky.

Tab. 1: Hodnocení porostů

Parcelky SPZO byly zasety 30. 8. 2011. Následující den byl pozemek ošetřen herbicidně, a to přípravky Brasan 1,25 l/ha v kombinaci s Quantum Power 1,8 l/ha. Přibližně měsíc po setí následovala regulace porostů přípravkem Caramba v dávce 0,8 l/ha. Tato aplikace byla poslední činností v roce 2011. V první dekádě března 2012 proběhlo první hnojení porostů hnojivem LAV v dávce 255 kg/ha. Po necelých čtrnácti dnech následovalo další přihnojení tentokrát kombinací hnojiv DASA 310 kg/ha a LAV 150 kg/ha. Zvýšená potřeba bóru u řepky byla kompenzována 21. 3. přípravkem Carbonbor 1 l/ha v tankmixu s Carambou 0,8 l/ha. Takto ošetřené porosty se již nedesikují. Všechny parcelky byly sklizeny 23. 7. 2012 a následoval rozbor semen.
Pro přesnější vyhodnocení byl každý přípravek a vstup do porostu vyjádřen také finančně. Na základě těchto hodnot bylo možno vypočítat celkovou ziskovost pěstování. Cena, za kterou byla řepka kalkulována, byla každému pěstiteli vypočtena zvlášť na základě obsahu oleje, množství příměsí a nečistot. Jak si jednotliví pěstitelé vedli, je znázorněno v grafu č. 1, kde jsou uvedeny finanční příjmy, náklady a čistý zisk.

Graf 1: Výnosy, náklady, čistý zisk

Graf 2: Výnos řepky ozimé v t/ha jednotlivých účastníků

V konečném součtu se tedy Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin umístil z pohledu výnosu řepky na druhém místě s výnosem 5,92 t/ha s průměrnou olejnatostí 48,50 %. Z ekonomického hlediska obsadil třetí místo. Potvrdil tak svou zkušenost a pozici z let minulých, kdy se vždy umístil v první polovině soutěžících.


Mezinárodní technologický pokus s ozimou řepkou – výstava DLG-Feldtage v SRN

DLG – Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (Německá zemědělská společnost), byla založena v roce 1885 Maxem Eythem. Dnes, má více než 23.000 členů, a je jedním ze čtyř hlavních organizací německého zemědělského a potravinářského průmyslu. DLG cíleně využívá vědecké poznatky a převádí je do praxe. Sama sebe pak vidí jako neutrální, otevřené fórum pro sdílení znalostí a názorů. V současnosti zaměstnává asi 200 zaměstnanců na plný úvazek, a více než 3000 dobrovolných odborníků na řešení aktuálních problémů. Má více než 80 výborů, pracovních skupin, které jsou základem pro odborné znalosti a kontinuitu odborné práce. Vlastním cílem je pak praktické převádění, v krátkém časovém horizontu, vědeckých a ekonomických informací, technické inovace a organizační know-how do zemědělství a potravinářského průmyslu.


Čtvrtý ročník na DLG – Feldtage 2010

V roce 2010 se již po čtvrté Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) účastnil mezinárodní soutěže v pěstování řepky, pořádané v rámci polních dnů DLG – Feldtage v Německu. Tentokrát se konal v Dolním Sasku v Rittergut Bockerode u Hannoveru. O post nejlepšího pěstitele řepky s demonstrací národní technologie pěstování se utkalo osm pěstitelů z pěti zemí – Česká republika, Francie, Německo, Polsko a Švédsko. Základním předpokladem úspěchu je výběr dobré odrůdy. V tabulce č. 1 jsou znázorněny použité odrůdy s příslušnými výsevky a počtem rostlin.

Parcelky SPZO byly zasety 18. 8. 09. Přibližně měsíc po setí následovala regulace porostů přípravkem Caramba v dávce 0,8 l/ha. Tato aplikace byla poslední činností v roce 2009. Na základě podzimní bonitace porostů jsme upustili od ošetření herbicidy. V první dekádě března 2010 proběhlo první hnojení porostů hnojivem LAV v dávce 352 kg/ha. O čtrnáct dní později následovalo další přihnojení tentokrát hnojivem DASA 350 kg/ha. Zvýšená potřeba bóru u řepky byla kompenzována 6. 4. přípravkem Carbonbor 1 l/ha v tankmixu s Carambou 0,8 l/ha. V polovině dubna byly ještě ošetřeny porosty proti stonkovým krytonoscům Pyrinexem 0,75 l/ha. Takto ošetřené porosty se již nedesikují. Všechny parcelky byly sklizeny 30. 7. 2010 a následoval rozbor semen. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Pro přesnější vyhodnocení byl každý přípravek a vstup do porostu vyjádřen určitou finanční hodnotou. Na základě těchto hodnot se dala vypočítat celková ziskovost pěstování. Cena, za kterou byla řepka kalkulována, byla každému pěstiteli vypočtena zvlášť na základě obsahu oleje, množství příměsí a nečistot. Jak si jednotliví pěstitelé vedli, je znázorněno v grafu č. 1, kde jsou uvedeny výnosy, náklady a čistý zisk. V tomto pořadí se také jednotlivé státy v konečném výsledku umístily.

V konečném součtu se tedy Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin umístil na čtvrtém místě s výnosem 5,96 t/ha s průměrnou olejnatostí 42,52 %. Potvrdil tak svou zkušenost a pozici z let minulých, kdy se vždy umístil v první polovině soutěžících.


Třetí ročník na DLG – Feldtage 2008

Měsíc červen v Německu patří tradičně polním dnům. Ty největší se konaly 24. – 26. 2008. V Durynsku nedaleko města Weimar. Celá akce probíhala pod hlavičkou DLG-Feldtage. I v tomto roce měli možnost „poměřit síly“ pěstitelé z celé Evropy a prezentovat svou technologii pěstování. V ročníku 2008 se v technologii pěstování řepky utkaly tyto státy: Polsko, Francie, Česká republika, Německo a Švédsko. Prvním důležitým krokem je výběr vhodné odrůdy a zvolení optimálního výsevku – tabulka č. 1.

Jak byli jednotliví pěstitelé úspěšní je znázorněno v tab. č. 2., kde je zachycen průměrný výnos ze čtyř parcelek, obsah oleje a realizační cena za kterou byla úroda kalkulována.

V celkovém pořadí sestaveném podle průměrného výnosu se SPZO umístilo na třetím místě za Francií a Německem


Druhý ročník na DLG – Feldtage 2006

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin již podruhé reprezentoval Českou republiku v mezinárodním srovnávacím pokusu s ozimou řepkou na zemědělské výstavě DLG-Feldtage 2005/06.

Cílem těchto pokusů bylo představit různé a pro významné evropské pěstitele typické technologie pěstování řepky. Vedle možnosti prohlédnout si jednotlivé demonstrační parcely v průběhu výstavy a osobně mluvit s jejich představiteli byla odborná veřejnost rovněž seznámena s výsledky sklizně a ekonomickým zhodnocením jednotlivých technologií. (podrobněji viz. sborníky SPZO – Hluk: 2004, 2006).

Této náročné výzvy se pro poslední ročník výstavy (20. – 22. 6. 2006) ujalo osm odborníků z Polska, Čech, Francie, Švédska a Německa. SPZO se v roce 2006 se svou technologií umístil výnosově na druhém a ekonomicky na třetím místě!

Další ročník výstavy se bude konat v termínu 24. -26. 6. 2008 v Buttelstedtu u Výmaru. Více informací o vlastní výstavě (v německém jazyce) lze nalézt přímo na webových stránkách dlg-feldtage.de

Pro zajímavost níže uvádíme přehled základních informací o jednotlivých technologiích a několik fotografií z posledního ročníku (pokusné parcely k 7. 10. 2005 a při vlastní výstavě 20. – 22. 6. 2006).

  Účastník Odrůda

Výsevek/m²

Rostlin/m²

 

Vzejití (%)

1

Baranyk (ČR) Baldur

40

32

80,0

2

Bock (SRN) Titan

45

37,5

83,3

3

Borucki (PL) Bojan

80

40,5

50,6

4

Brunn (SRN) Trabant

37

26

70,3

5

Friedt (SRN) Oase

60

43,5

72,5

6

Hébinger (FR) Exocet

40

32

80,0

7

Henningsson (S) Calypso

50

38,5

77,0

8

Launhardt (SRN) Digger

50

40

80,0


První ročník na DLG – Feldtage 2004

Každým rokem se v Německu pořádají polní dny. K těm nejvýznamnějším patří polní dny DLG – Feldtage. Součástí těchto polních dnů je i soutěž pěstitelů řepky s národní technologií pěstování. V tomto ročníku 2004 se zúčastnil také Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin v Praze. Do soutěže vstoupil s odrůdou ARTUS a výsevkem 50 semen na m2. Seznam odrůd ostatních soutěžících a příslušné výsevky jsou uvedeny v tabulce č. 1. Kompletní technologie pěstování je uvedena v tab. č. 2.

Po sklizni, která byla provedena 5. 8., se hodnotily výnosové parametry, které jsou zachyceny v tabulce č. 3.

S výnosem 72,74 q/ha a olejnatostí 41,7% se SPZO umístilo na 5. místě.


Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru