Pokusy SK

Výsledky poloprevádzkových odrodových pokusov (POP) SPZO:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru