Polní kázání

V období května a června svaz organizuje 16 seminářů, tzv. “polních kázání”:

    • konají se přímo na pokusných polích, na nichž se ověřují nové odrůdy “00” řepek (cca 30 hybridních a liniových odrůd). Agronomové ze zemědělských podniků shlédnou přímo na polích vzhled a stav jednotlivých testovaných odrůd s odborným výkladem z hlediska ranosti, odolnosti proti chorobám, výnosnosti, olejnatosti a dalších znaků důležitých pro velkoplošné pěstování. Výsledky jsou zkonfrontovány s pokusy ÚKZÚZ
    • tato polní kázání mají svou mnohaletou tradici a pravidelně se jich účastní přes 900 agronomů z celé republiky.

Odborný výklad poskytují: Doc. Ing. P. Baranyk, CSc., Ing. M. Volf, Ing. J. Šaroun, Ing. Škeřík, CSc., Ing. J. Kazda, CSc., Ing. Gerhard Herda,Ph.D., Ing. Říha a další pracovníci výzkumných ústavů.

Pozvánka a Termíny ke stažení – polní kázání 2016

Polní kázání v roce 2016 – Přehled termínů

Pozvánka a Termíny ke stažení – polní kázání 2016

Pozvánka a Termíny – polní kázání 2015

Stanovisko k odrůdám – řepka 2015

Stanovisko k pesticidům – řepka 2015

Prezentace PRV a příme platby

Program rozvoje venkova 2014-2020

Změny v nitrátové směrnici

Z minulých ročníků:

Pozvánka a Termíny – polní kázání 2014

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky 2014

Stanovisko k pesticidům – řepka 2014

Stanovisko k pesticidům- slunečnice 2014

Semináře pro pěstitele slunečnice a řepky – inovace technologií s exkurzí na polní pokusy

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky 2013

Stanovisko k pesticidům – řepka 2013

Stanovisko k pesticidům – slunečnice 2013

Sborník – řepka, mák, slunečnice 2013

Stanovisko k pesticidům – řepka 2013

Setkání pěstitelů máku v roce 2013

Zveme vás na polní kázání spojené přehlídkou pokusů s mákem
Termín Okres Místo konání Spolupořadatel Garant Mobil
9.5 HK

Penzion u sv. Jána, Svobodné Dvory – Hradec Králové

Labris s.r.o. Ing. Hrdina 777 757 985
10.5 TR Pivovar Dalešice Agrochema Studenec Ing. Šaroun 777 757 988

Sborník – řepka, mák, slunečnice 2013

 

Semináře pro pěstitele slunečnice 2013

Zveme Vás na semináře pro pěstitele slunečnice, spojené s prohlídkou
demonstračních poloprovozních pokusů SPZO s hybridy slunečnice.

termín

Okres

Místo konání Spolupořadatel

6.8.

LN

Restaurace „Stromovka“, Louny
(ul. Benátky, 275)
Rolnické družstvo Dobroměřice

7.8.

NY

Penzion “U zeleného stromu“, Loučeň
(ul. Vlkavská, 98)
AGRI Loučeň, a.s.

8.8.

ZN

Zkušební stanice ÚKZÚZ, Znojmo – Oblekovice ZEPO Strachotice, spol. s r.o./td>

13.8.

UH

Restaurace „Sokolovna“, Uherský Brod
(ul. Svatopluka Čecha)
ZEMASPOL Uherský Brod, a.s.

Sborník – řepka, mák, slunečnice 2013

Stanovisko k pesticidům – slunečnice 2013

Program:

  • Slunečnice ve světě, aktuální situace v České republice
  • Hybridy slunečnice, výsledky zkoušek užitné hodnoty
  • Strategie fungicidní ochrany slunečnice
  • Předsklizňová příprava porostů, sklizeň, úprava nažek
  • Ceny a odbyt slunečnice v roce 2013, požadavky na kvalitu nažek
  • Prohlídka poloprovozních pokusů s hybridy slunečnice, praktická determinace houbových chorob a škůdců v porostu

Garant seminářů: Ing. B. Málek, tel. 777 757 989, zahájení akcí je v 9.00 hod.

 

 

Z minulých ročníků:
Stanovisko k pesticidům 2012 – Řepka
Odrůdové stanovisko 2012
Stanovisko k pesticidům 2012 – Slunečnice
Sborník materiálů 2012V roce 2012 jsou“Semináře pro pěstitele olejnin – rentabilní technologie při dodržení zásad Cross-compliance”
a
“Semináře pro pěstitele řepky olejné s exkurzí na polní přehlídky odrůdových pokusů”spolufinancovány EU v rámci Programu rozvoje venkovaPolní kázání – přednášky 2012
Stanovisko k pesticidům 2012 – Slunečnice
Sborník materiálů 2012V roce 2012 jsou “Semináře pro pěstitele slunečnice a máku s exkurzí na polní přehlídky odrůdových pokusů ” spolufinancovány EU v rámci Programu rozvoje venkova  Setkání pěstitelů slunečnice v roce 2011Svaz organizuje v období srpna semináře s tématikou agrotechniky, odrůdových pokusů a marketingu slunečnice:- Těchto seminářů se pravidelně zúčastňuje cca 160 pěstitelů slunečnice.Polní kázání – přednášky 2011V roce 2011 jsou “Semináře pro pěstitele slunečnice a máku s exkurzí na polní přehlídky odrůdových pokusů ” spolufinancovány EU v rámci Programu rozvoje venkova

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru