Polní kázání

V období května a června svaz organizuje 16 seminářů, tzv. „polních kázání“:

    • konají se přímo na pokusných polích, na nichž se ověřují nové odrůdy „00“ řepek (cca 30 hybridních a liniových odrůd). Agronomové ze zemědělských podniků shlédnou přímo na polích vzhled a stav jednotlivých testovaných odrůd s odborným výkladem z hlediska ranosti, odolnosti proti chorobám, výnosnosti, olejnatosti a dalších znaků důležitých pro velkoplošné pěstování. Výsledky jsou zkonfrontovány s pokusy ÚKZÚZ
    • tato polní kázání mají svou mnohaletou tradici a pravidelně se jich účastní přes 900 agronomů z celé republiky.

Odborný výklad poskytují: Doc. Ing. P. Baranyk, CSc., Ing. M. Volf, Ing. Škeřík, CSc., Ing. J. Kazda, CSc. a další pracovníci výzkumných ústavů a univerzit.

 

 

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru