Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice – 2018

Zveme Vás na semináře pro pěstitele slunečnice,
spojené s prohlídkou demonstračních poloprovozních pokusů SPZO s hybridy slunečnice.

slunecnice-2

 

Datum Okres Místo konání Přihláška na www
8. 8. UH restaurace „Sokolovna“, Uherský Brod

(ul. Svatopluka Čecha, 1137)

přihláška ZDE
9. 8. ZN Zkušební stanice ÚKZÚZ

Oblekovice 16

přihláška ZDE
14. 8. LN restaurace „Stromovka“, Louny

(ul. Benátky, 275)

přihláška ZDE
15. 8. NY hospoda „Na Patříně“, Patřín

(ul. Krchlebská, 59)

přihláška ZDE

 

 

Garant seminářů: Ing. B. Málek, tel. 777 757 989

Zahájení je vždy v 9.00 hodin

Program seminářů:

  • Slunečnice ve světovém a evropském měřítku, aktuální situace v České republice
  • Hybridy slunečnice registrované v ČR, výsledky zkoušek užitné hodnoty
  • Strategie fungicidní ochrany slunečnice
  • Předsklizňová příprava porostů, sklizeň, úprava nažek
  • Ceny a odbyt slunečnice v roce 2018, požadavky na kvalitu nažek
  • Prohlídka poloprovozních pokusů s hybridy slunečnice, praktická determinace houbových chorob a škůdců, odborná diskuse
Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru