Stanoviska

Svaz každoročně vydává tato stanoviska:

  •  Stanovisko k pesticidům, ve kterém aktualizuje povolené přípravky pro ochranu olejnin v daném roce dle registru a dle výsledků pokusů a zkušeností pracovníků SPZO.
  • Stanovisko k odrůdám, kde publikuje výsledky Svazových pokusů, pokusů ÚKZÚZ a výsledky pěstitelské praxe u jednotlivých odrůd řepky.

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky 2019/2020

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky 2018/2019

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky 2017/2018

CZ – Výsledky poloprovozních pokusů SPZO 2015/2016

SK – Výsledky poloprovozních pokusů SPZO 2015/2016

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky 2016

 Nová stanoviska a sborníky pro rok 2015:

Stanovisko k odrůdám – řepka 2015

Stanovisko k pesticidům – řepka 2015

 Stanoviska a sborníky pro rok 2013:
stanovisko 2011 / 2012 stanovisko 2011 / 2012 stanovisko 2011 / 2012

V roce 2011 bylo „Stanovisko k odrůdám“ a „Stanovisko k pesticidům“ spolufinancováno EU v rámci Programu rozvoje venkova.

 

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru