Úvod – Včely

Včely se stávají v současnosti téměř symbolem citlivého přístupu k přírodě při intenzivním pěstování plodin. Agronomové se zajímají o to, jak včely chránit a včelaři se ptají, proč jim včelstva opouští úly před zimou. Řeší se otravy včel chemickými přípravky na ochranu rostlin, studují se repelentní účinky přípravků na ochranu rostlin i například to, zdali neprodukují nové hybridní odrůdy řepky méně nektaru a pylu.
Všechny tyto a další aktuální otázky jsou mnohdy nezodpovězené, proto se je Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin rozhodl ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze hlouběji prozkoumat a na základě výsledků pokusů některá témata objasnit.

Hlavní témata pokusů:

• Nektarodárnost řepky ozimé
• Repelence či atraktivita pesticidů aplikovaných v řepce a slunečnici na začátku květu pro včely a čmeláky
• Atraktivita odrůd řepky ozimé a slunečnice pro jejich opylovače
• Preference intenzivně pěstovaných porostů řepky či slunečnice včelami

vcely2vcely1

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru