VÝSLEDKY POKUSŮ PLASMO SPZO 2018/19

Poloprovozní pokusy v Krásném Údolí (okres Karlovy Vary) a Opavici a.s. Dolní Benešov (okres Opava) 2018/19

Zkoušeny byly rezistentní hybridní odrůdy SY Alibaba (Syngenta), SY Alix (Syngenta), Croquet (Rapool), Crome (Rapool) a PT284 (Pioneer/Corteva). Jako kontrola infekce byla použita neodolná odrůda řepky – hybrid SY Florida. Osivo bylo seto nemořené.
Oba pokusné pozemky byly silně zamořeny sporami Plasmodiophora brassicae. Vzhledem k suchému počasí v období vzcházení nedošlo ani na jedné lokalitě k infekci kořenů. Pokusy však byly vyhodnoceny výnosově.

Odrůdy s odolností proti Plasmodiophora brassicae – POP SPZO 2018/19, průměr lokalit Opavice a Krásné Údolí, výnos semen (%)

Poloprovozní pokusy v Kůští (okres Plzeň – sever) a Opavici a.s. Dolní Benešov (okres Opava) 2019/20

Poloprovozní pokus byl založen ve třech opakováních na patogenem Plasmodiophora brassicae prokazatelně zamořených pozemcích.
Zkoušeny jsou rezistentní hybridní odrůdy SY Alibaba (Syngenta), SY Alix (Syngenta), Crotora (Rapool), Crome (Rapool), Croquet (Rapool), DK Platon (Monsanto), PT284 (Pioneer/Corteva), LE18/340 (Limagrain) a ES Cramberio (Agrofinal). Jako kontrola infekce je použita neodolná odrůda řepky – hybrid Inspiration. Osivo bylo seto nemořené.
Většina těchto odolných odrůd je distribuována na základě Společného evropského katalogu, pouze SY Alibaba má českou národní registraci (2019). Všechny odrůdy se tedy mohou pěstovat bez omezení v Čechách i na Slovensku.
Oba pokusné pozemky jsou silně zamořeny sporami Plasmodiophora brassicae. Teplé počasí s větším množstvím srážek v průběhu vzcházení (konec srpna – září 2019) přispělo k velké infekci kořenového systému náchylné odrůdy na obou lokalitách. V listopadu 2019 bylo na nich provedeno hodnocení poškození kořenů. V grafu je indexem vyjádřen stupeň poškození kořenů a počet poškozených rostlin. Čím je hodnota nižší, tím je poškození rostlin uvedené odrůdy menší. Uvedená 0 označuje odrůdy, kde nebyl na kořenech hodnocených rostlin zjištěn žádný nádor.

Plasmodiophora brassicae – index napadení kořenového systému 2019/20
Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru