VÝSLEDKY POKUSŮ PLASMO SPZO 2017/18

Stručné výsledky pokusů SPZO 2017/18 s odrůdami řepky ozimé odolnými proti Plasmodiophora brassicae
(plnohodnotné výsledky budou otištěny ve sborníku Hluk 2018)

 

  • poloprovozní pokusy s trojnásobným opakováním (!!!) založeny na dvou různých lokalitách: Valdice (severní Čechy), Opavice (severní Morava)
  • oba pozemky silně zamořené brassicae, přesto se napadení rostlin řepky projevilo z důvodů půdně klimatických pouze ve Valdicích
  • tato náhodně vzniklá situace poskytla unikátní pohled na výkonnost zkoušených odrůd v podmínkách s napadením a bez něj
  • pokud k napadení nedojde, rozdíl mezi výkonností odolných a neodolných odrůd není velký;nejlepší rezistentní odrůdy se vyrovnají kvalitním nerezistentním odrůdám (viz Opavice), měly by se však pěstovat pouze na zamořených pozemcích
  • v případě napadení rostlin poskytují odolné odrůdy významně vyšší výnosy, u nejlepších hybridů až dvojnásobné (viz Valdice)
  • nikdy v minulosti jsme neměli takto důkladně podložená data o výkonnosti proti plasmodiofoře odolných odrůd, pocházející dokonce z pokusů skutečně velmi blízkých provozním podmínkám…

 

1. Lokalita Valdice

Výsledky Plasmo 2017_18

Výsledky Plasmo 2017_18

 

2. Lokalita Opavice

Výsledky Plasmo 2017_18

Výsledky Plasmo 2017_18

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru