Výsledky SDO ÚKZÚZ 2016/2017

Výnos semene odrůd řepky olejky – jarní zkoušených pro SDO v roce 2017 v % – 100% = průměr liniových odrůd

***Kliknutím na obrázek dojde k zvětšení obrázku pro lepší čtení

* – PFH – pylově fertilní (restaurovaný) hybrid
** – PFH/PTH – pylově fertilní polotrpasličí hybrid
*** – IMI – tolerance k imidazolinonu
****MD 0,05 – minimální průkazná diference je údaj vyjadřující statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru