Výsledky SDO ÚKZÚZ 2017/2018

Výnos semene odrůd řepky olejky – ozimé zkoušených pro SDO
v roce 2018 v %  – 100% = průměr liniových odrůd

***Kliknutím na obrázek dojde k zvětšení obrázku pro lepší čtení

OR SDO 2018web - final

* – PFH – pylově fertilní (restaurovaný) hybrid
*** – IMI – tolerance k imidazolinonu
****MD 0,05 – minimální průkazná diference je údaj vyjadřující
statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru