Výsledky SDO ÚKZÚZ 2018/2019

Výnos semene odrůd řepky olejky – ozimé zkoušených pro SDO v roce 2019 v % – 100% = průměr liniových odrůd

***Kliknutím na obrázek dojde k zvětšení obrázku pro lepší čtení

* – PFH – pylově fertilní (restaurovaný) hybrid
** – IMI – tolerance k imidazolinonu
*** – N – rezistence proti nádorovitosti brukvovitých
****MD 0,05 – minimální průkazná diference je údaj vyjadřující
statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru