Výsledky SDO ÚKZÚZ 2019/2020

výnos semene odrůd řepky olejky – ozimé zkoušených pro SDO v roce 2020 v % – 100% = průměr liniových odrůd

Kliknutím na obrázek dojde k zvětšení obrázku pro lepší čtení

* PFH – pylově fertilní (restaurovaný) hybrid
** N – rezistence proti nádorovitosti brukvovitých
*** MD 0,05 – minimální průkazná diference je údaj vyjadřující
statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů

Vytvořil Besocial s.r.o. nahoru