žlutý pruh

INSEKTICIDNÍ POKUSY – 2014

Vliv aplikace pesticidů na návštěvnost porostu řepky ozimé včelami.

Monitoring včel se prováděl na odrůdě Ladoga, která byla na začátku květu ošetřena různými insekticidy s odlišnými účinnými látkami. Zjišťovalo se, zdali mají přípravky na ochranu rostlin repelentní účinky nebo jsou naopak pro včely něčím atraktivní.

Metodika
Do pokusu bylo zařazeno 7 insekticidů: Avaunt 15 EC, Mospilan 20 SP, Plenum, Nurelle D, Trebon 10 F, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP + Spartan. Dávky uvedeny v tabulce. Tyto dnes běžně používané insekticidy byly srovnávány s neošetřenou kontrolou.
Každá parcela byla ošetřena jedním z insekticidů dne 23. 4. 2014 (aplikace proti blýskáčku řepkovému). Od tohoto dne se provedlo celkem 31 sledování včel, v podmínkách vhodných pro jejich let v době květu řepky. Na každé parcelce byla vytyčena plocha 2 m2, kde byly včely sledovány vizuálně po dobu 15 s. Počet zjištěných včel byl následně zaznamenán.

tab1-vc

Výsledky
Výsledky jsou znázorněny v následném grafu. Neošetřená kontrola měla druhý nejvyšší průměrný počet včel na plochu. To nasvědčuje tomu, že atraktivita neošetřené rostliny řepky olejky je ve většině případů pro včely stále větší. Po aplikaci insekticidů klesla návštěvnost včel asi o ¼ u parcelek s přípravkem Mospilan 20 SP, Avaunt 15 EC a Plenum.

Průměrný počet včel na parcelách ošetřených různými insekticidy z celé doby jejich sledování:

tab2-vc

Závěr

  • Nejvyšší návštěvnost včel měla parcelka ošetřena přípravkem Trebon OSR – pyrethroid II. skupiny.
  • Naopak nejnižší zaznamenaný počet včel byl na ploše ošetřené přípravkem Plenum.
  • Při srovnání Mospilanu 20 SP a Mospilanu 20 SP se Spartanem došlo k větší návštěvnosti včel na ploše ošetřené Mospilanem 20 SP se smáčedlem. Je zřejmé, že smáčedlo zvýšilo počet včel na ploše.
  • Insekticidy Avaunt 15 EC a Plenum, které jsou registrované na blýskáčka řepkového vykazují nejnižší návštěvnost včel na ošetřeném porostu.
  • Řepka ošetřená organofosfátem Nurelle D byla pro včely atraktivní.
  • Přípravek Proteus 110 OD a Mospilan 20 SP + Spartan měli téměř stejnou vysokou návštěvnost včel. Potvrdila se atraktivita smáčedel pro včely.

Závěry těchto pokusů je nutno považovat pouze za orientační, protože byly na ozimé řepce prováděny prvním rokem pouze na jedné lokalitě. V následujících letech však chceme v těchto pokusech pokračovat na více lokalitách.