žlutý pruh

NEKTARODÁRNOST ODRŮD – 2014

Nektarodárnost odrůd řepky ozimé

Nektarodárnost jednotlivých odrůd byla stanovena, aby se zjistily příčiny rozdílného počtu včel na sledovaných odrůdách řepky ozimé.

Metodika

U každé z osmi sledovaných odrůd pěstovaných jak v základní tak i v intenzivní agrotechnice byla náhodně vybrána kvetoucí rostlina dobrého zdravotního stavu. Izolátorem z tylu bylo zabráněno hmyzu přístupu ke květům. Nektar byl z těchto rostlin odebrán metodou podle Kamlera (1981) každý den, po dobu osmi dnů a to od 23. 4. do 30. 4. 2014. Nektar byl odsáván mikropipetami vždy mezi 13. a 14. hodinou z 10 květů rovnoměrně rozmístěných na rostlině, z květů, které byly ve stejné fázi kvetení.

Výsledky a závěr

Z výsledků bylo potvrzeno, že na množství nektaru vylučovaného rostlinou nemá velký vliv intenzita pěstování. Z následujícího grafu je zřejmé, že na množství vyloučeného nektaru má vliv hlavně odrůda. Nejvíce nektarodárnou odrůdou je odrůda DK Exquisite.

Průměrná hmotnost nektaru (mg) na 10 květů u jednotlivých odrůd řepky ozimé pěstované základní a intenzivní agrotechnikou

tab6-vc