Berlín, 30. března 2021. Kanada v roce 2020 vyvážela více řepkového oleje než v předchozích letech. Největší množství jako obvykle směřovalo do USA a Číny; EU-27 se však také vrátila jako kupující

Vývoz kanadské řepky dosáhl v kalendářním roce 2020 necelých 3,4 milionu tun, což překonalo předchozí rok o 7 % a pětiletý průměr dokonce o 13 %. Hlavním důvodem růstu bylo silné zvýšení poptávky čínských dovozců. Ta se ve srovnání s rokem 2019 zvýšila na 1,1 milionu t, tj. vzrostla o 26 %.

USA s 1,7 miliony tun nakoupily menší množství než v předchozím roce, ale v porovnání zemí jsou stále zákazníkem číslo 1. Dalšími důležitými dovozci byla Jižní Korea, Chile a Mexiko. S 48 200 t je Evropská unie na 6. místě mezi nejdůležitější destinacemi. To je pozoruhodné, protože EU v předchozích dvou letech nekoupila od Kanady ani jednu tunu řepkového oleje.

Podle Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (mbH) malá sklizeň řepky v EU-27 zvýšila zájem o nákup surovin a vedlejších produktů ze třetích zemí. Zároveň byla většina kanadských firem vyrábějících řepkový olej motivována k vývozu díky atraktivním světovým cenám této komodity.

Zdroj: UFOP, Canola Council of Canada