žlutý pruh

POLNÍ KÁZÁNÍ – řepka

V období května a června svaz organizuje 16 seminářů, tzv. „polních kázání“:

  • Polní kázáníse konají na sálech, po nich následuje exkurse na demonstračních plochy, na kterých se sledují vlastnosti jednotlivých odrůd. Pěstitelé ze zemědělských podniků shlédnou na polích vzhled a stav jednotlivých odrůd s odborným výkladem z hlediska ranosti, odolnosti proti chorobám, poléhání a dalších znacích důležitých pro velkoplošné pěstování. Dále se seznámí s výskytem chorob a škůdců.

  • Konají se přímo na pokusných polích, na nichž se ověřují nové odrůdy „00“ řepek (cca 30 hybridních a liniových odrůd). Agronomové ze zemědělských podniků shlédnou přímo na polích vzhled a stav jednotlivých testovaných odrůd s odborným výkladem z hlediska ranosti, odolnosti proti chorobám, výnosnosti, olejnatosti a dalších znaků důležitých pro velkoplošné pěstování. Výsledky jsou zkonfrontovány s pokusy ÚKZÚZ.
  • Tato polní kázání mají svou mnohaletou tradici a pravidelně se jich účastní přes 900 agronomů z celé republiky.
Odborný výklad poskytují: doc. Ing. P. Baranyk, CSc., Ing. M. Volf, Ing. Škeřík, CSc., doc. Ing. J. Kazda, CSc. a další pracovníci výzkumných ústavů a univerzit.