žlutý pruh

::Spolupracující organizace

 

Svaz spolupracuje v ČR s těmito organizacemi

 • ČMŠSA – Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace
 • ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mendelu – Mendelova univerzita v Brně
 • MZe – Ministerstvo zemědělství České republiky
 • SRS – Státní rostlinolékařská správa Brno
 • ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
 • VÚOL – Výzkumný ústav olejnin Opava
 • VÚRV – Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha – Ruzyně
 • VÚZE – Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha
 • VÚZT – Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
 • ZVÚ – Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
 • agrobiologie.cz – web pro uchazeče o studium na ČZU v Praze
 • Agromanuál – profesionální informace pro agronomy
 • Agroserver.cz – burzovní zpravodajství, obchod, novinky z trhu
 • Vím, co jím a piju – Vím, co jím a piju, o.p.s.Společnost Vím, co jím navázala spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Obě strany se domluvily na vzájemné podpoře a společnost Vím, co jím se rozhodla přímo vstoupit do svazu. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin se stal partnerem Vím, co jím o.p.s. Spolupráce obou stran může vyústit v rozšíření portfolia výrobků, označovaných logem Vím, co jím. Společnost Vím, co jím bude propagovat prospěšnost konzumace rostlinných olejů a svaz bude své členy seznamovat s programem a činností Vím, co jím

 

V Evropě Svaz spolupracuje nebo získává informace od těchto organizací:

 • CETIOM – Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Francie)
 • COPA-COGECA – Committee of Professional Agricultural Organisations in EU (Evropa, Belgie)
 • DLG – Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (SRN)
 • EOA – European Oilseed Alliance (Evropa)
 • FOP – Fédération Française des Producteurs d’Oléagineux et de Protéagineux (Francie)
 • GCIRC – Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza (Mezinárodní)
 • IHAR – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Polsko)
 • RAPOOL – Rapool-Ring GmbH (SRN)
 • IOBC – Working Group Integrated Control in Oilseed Crops (Mezinárodní)
 • SZO – Slovenský zväz olejninárov (Slovensko)
 • TOEPFER INTERNATIONAL – Alfred C. Toepfer International G.m.b.H (SRN)
 • UFOP – Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (SRN)
 • VÚRV – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany (Slovensko)