žlutý pruh

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin pravidelně každoročně organizuje:

 • 10 jarních seminářů v období února, března
 • 15 seminářů, tzv. „polních kázání“ na odrůdových pokusech se řepkou v období, května, června
 • 2 semináře, tzv. „polní kázání“ na odrůdových pokusech s odrůdami řepky rezistentními proti plasmodiophoře
 • 2 semináře tzv. „polní kázání“ na technologických pokusech se řepkou
 • 4 semináře, tzv. „polních kázání“ na odrůdových pokusech se slunečnicí v srpnu
 • Mezinárodní dvoudenní seminář pěstitelů řepky v Hluku.
 • Mezinárodní seminář pěstitelů slunečnice v Hluku.

 Semináře mají tuto tématiku:

 • Výsledky odrůdových pokusů ÚKZUZa SPZO, Evropský katalog odrůd
 • Inovace v integrované ochraně řepky,
 • Ochrana včel při ochraně řepky
 • Inovace v  zakládání porostů, hospodaření s vodou, eroze
 • Precizní zemědělství
 • Inovace v hnojení řepky – nitrátová směrnice
 • Marketing řepky a slunečnice
 • Informace o Programu rozvoje venkova a přímých platbách, DZES a PPH