žlutý pruh

JARNÍ SEMINÁŘE

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (dále jen SPZO) organizuje v únoru a březnu několik jarních seminářů s následující tématikou:

 • Výsledky pěstování řepky v minulé sezóně a aktuální stav porostů ozimé řepky v regionu
 • Zásady výživy a hnojení řepky na jaře
 • Aplikace listových hnojiv a stimulátorů, výsledky pokusů
 • Ochrana ozimé řepky proti škůdcům
 • Regulace porostů řepky a ochrana proti chorobám
 • Marketingové informace, vývoj cen a odbyt olejnin
 • Výsledky odrůdových pokusů
 • Aktuální problematika pěstování řepky

Celkem se těchto seminářů účastní více než tisíc odborníků a agronomů ze zemědělských podniků a rodinných farem. O semináře je značný zájem a hodnocení účastníků bývá velmi kladné.

JARNÍ SEMINÁŘE SPZO V ROCE 2024

Semináře proběhnou klasickou formou, minimálně jednou v každém regionu.
Termíny, místa konání a odkaz na přihlášku uvidíte po kliknutí na následující tlačítko:

Přednášky budou zaměřeny na:

 • Výsledky pěstování v roce 2023 a stav porostů ozimé řepky v regionu
 • Výživu a hnojení ozimé řepky na jaře
 • Možnosti řešení regulace a ochrany proti chorobám řepky na jaře
 • Ochranu ozimé řepky proti škůdcům
 • Aktuality v marketingu olejnin

Povinné informace pro účastníky seminářů v rámci PRV:  

 

 •  Spolufinancováno Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, číslo projektu: 22/015/0121e/164/000072 – Jarní semináře – Inovace technologie pěstování řepky
 • „Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“.
 • Účastníci vzdělávacích/informačních akcí mohou být požádání e-mailem o  zpětnou vazbu pomocí dotazníkového šetření za účelem průběžného hodnocení akcí. Šetření bude prováděno automaticky prostřednictvím dotazníku pomocí aplikace Vzdělávací akce PRV.

 

JARNÍ SEMINÁŘE SPZO V ROCE 2022

Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní jarní semináře uskuteční formou on-line semináře na TV ZEMĚDĚLEC.

Seminář proběhl v úterý 15. 2. 2021 

od 9:00 hodin na TV ZEMĚDĚLEC

Program semináře:

 • 9:00–9:05 Zahájení semináře
  – Ing. Martin Sedláček
 • 9:05–9:25 Stav porostů ozimé řepky na jaře 2022
  Ing. Roman Hrdina
 • 9:25–9:40 Regulace porostů a fungicidní ochrana řepky v jarním období
  – Ing. Roman Hnilička, Ph.D.
 • 9:40 – 10:00 Ochrana ozimé řepky proti škůdcům na jaře
  – Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.
 • 10:00 – 10:20 Odrůdy řepky olejky na jaře 2022
  – doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
 • 10:20 – 10:45 Možnosti a strategie hnojení ozimé řepky v jarním období
  – Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
 • 10:45 – 11:05 Aktuální marketingová situace a výhled
  – Ing. Martin Volf
 • 11:05 – 11:20 Několik aktualit (listová hnojiva, včely, minoritní registrace přípravků)
  – Ing. Josef Škeřík, CSc.
 • 11:20 – 11:25 Ukončení semináře
  – Ing. Martin Sedláček
 • 11:25 Aktuální situace ve slunečnici v roce 2022
  Ing. Božetěch Málek