žlutý pruh

Mimo výše jmenované semináře ještě Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin pravidelně každoročně organizuje:

  • 2 semináře, tzv. „polní kázání“ na odrůdových pokusech s odrůdami řepky rezistentními proti plasmodiophoře.
  • 2 semináře tzv. „polní kázání“ na technologických pokusech se řepkou.