žlutý pruh

KVĚTY OLEJNIN

Charakteristika

 

 • Květy olejnin jsou čtrnáctideníkem Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
 • v roce 2020 vychází již 25. ročník tohoto odborného informačního časopisu
 • náklad každého čísla je cca 1 200 výtisků
 • rozsah tvoří většinou 8 stran textu včetně tabulek, grafů a obrázků
 • absence jakékoliv komerční reklamy

Obsah

Květy olejnin pravidelně obsahují

 • marketingové informace ze světového, evropského i českého trhu s olejninami
 • aktuální doporučení k agrotechnice našich hlavních olejnin, řepky a slunečnice
 • odhady osevních a sklizňových ploch olejnin, odhady výnosů
 • informace o současném stavu porostů
 • definitivní údaje o sklizni řepky a slunečnice v jednotlivých regionech
 • novinky z výzkumu v oblasti pěstování (ochrana, výživa, šlechtění, technologie) olejnin ve světě i u nás
 • možnosti dalšího uplatnění produktů z olejnin – šroty, bionafta, energie
 • vlastnosti nově povolených odrůd řepky a slunečnice
 • informace o aktuálním dění v oblasti olejnin – dotace, předpoklady pro další vývoj cen
 • zprávy o dění ve svazu, přehledy jednotlivých akcí a seminářů

Autorský kolektiv

Na tvorbě Květů olejnin se zejména podílejí

 • pracovníci agroslužby a správy svazu
 • pracovníci České zemědělské university v Praze a Mendelovy univerzity v Brně
 • pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a Výzkumného ústavu olejnin v Opavě
 • pracovníci ÚKZÚZ a SRS

Archiv Květů olejnin: