pdf
ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č . 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalš související zákony.
pdf
Vyhláška č. 428 2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327 2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
pdf
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn účinných od 15. 1. 2020.