žlutý pruh

Struktura členské základny:

Podniky pěstující olejniny

Zpracovatelé

ZZN, obchodní organizace

Osivářské firmy

Ostatní (vysoké školy, výzkumné ústavy atd.)

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

 • členství ve Svazu je dobrovolné
 • členství vzniká na základě písemné přihlášky

Členy Svazu mohou být:

 • právnické osoby a soukromí podnikatelé
 • družstevní, státní a obchodní organizace
 • semenářské podniky
 • organizace zpracovatelského průmyslu
 • výzkumné ústavy a školy

Povinnosti člena Svazu:

 • plnit závazky vyplývající ze Stanov Svazu
 • uhradit členský příspěvek
 • plnit usnesení shromáždění zmocněných zástupců
 • poskytovat pracovníkům Svazu aktuální informace o olejninách

VÝHODY ČLENSTVÍ

Co poskytuje SPZO pěstitelům řepky a slunečnice?

 • objektivní a nestranné poradenství v oblasti pěstování olejnin

– ucelený souhrn domácích a zahraničních vědeckých a technických poznatků v oblasti pěstování a užití olejnin

 • zkušenosti nejlepších domácích a zahraničních pěstitelů

– na základě vlastní pokusnické činnosti v provozních a poloprovozních podmínkách vytváří Svaz nestranná doporučení pěstitelských opatření

 • 10 agronomů – specialistů poskytuje přímo v provozu individuální poradenství členům Svazu
 •  vytvářejí se podmínky pro produkci olejnin se zaměřením na zisk poradíme v otázkách marketingu a prodeje olejnin
 • poradíme v otázkách marketingu a prodeje olejnin

 

Výnos řepky olejky v České republice 2000 – 2021