žlutý pruh

PROF. ING. ANDREJ FÁBRY, DRSC.

 (*1919 – †2010)

Tato sekce vznikla jako památka na profesora Andreje Fábryho, DrSc., který se bezpochyby zapsal do paměti mnohých z nás, jako kantor a nestor pěstování řepky v České a Slovenské republice a uznávaný odborník jak doma tak v zahraničí.

Andrej Fábry se narodil 17. září 1919 v obci Kolta na Slovensku. Jeho otec byl farmář a kvůli světové krizi musel skončit se svou činností. Během II. světové války musel Andrej odjet do Maďarska, kde se skrýval a účastnil se protifašistického odboje. Celou svou rodinu ztratil v nacistických koncentračních táborech.

Po druhé světové válce vystudoval Agronomickou a lesnickou fakultu Českého vysokého učení technického. Jako asistent začal pracovat na institutu pro zemědělskou produkci. Na tomto pracovišti byl vytvořen výzkumný tým pro výzkum olejnin, konkrétně řepky, pod patronátem Prof. Vrbenského a tukového průmyslu.

Během svého života publikoval prof. Fábry přes 80 vědeckých prací, přes 30 jich bylo publikováno v zahraničních časopisech. Odpřednášel přes 75 vědeckých a odborných příspěvků. Publikoval přes 300 odborných článků. Počátkem 60.-tých let byl vyslán jako expert pro pěstování olejnin do Etiopie. Většina jeho práce byla věnovaná olejninám.

Profesor se zapsal jako odborník do povědomí nejen u nás, ale i v zahraničí. I díky němu může Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin uspořádat 13. celosvětový řepkový kongres, který se bude konat 5. – 9. června 2011 v Praze. Profesor založil „Systém pěstování řepky“, který byl impulsem pro založení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha, který stále šíři osvětu a nejnovější poznatky z oboru do zemědělské praxe. V roce 1988 byl vyznamenán Státní cenou za narůstající produkci olejnin v tehdejším Československu. Taktéž nelze opomenout, že vychoval mnoho zemědělských odborníků.

Pan profesor měl neutichající zájem
o dění v oblasti olejnin a do posledních chvil jeho života aktivně spolupracoval se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a Katedrou produkce rostlinné, ČZU v Praze. Znatelně přispěl nejen k vývoji v oblasti pěstování olejnin jak v České republice tak i v Slovenské republice, ale i k rozvoji celého oboru olejnin a jejích výzkumu.

Vážíme si, že jsme mohli dlouhá léta pracovat po jeho boku a že jsme mohli sdílet přátelství, vzájemnou úctu a respekt. Jeho odchod nás zasáhl o to víc, že ještě na podzim jsme s panem profesorem oslavovali jeho životní jubileum 90 let. Pan profesor zůstane navždy v našich srdcích, jako nedostižný vzor charakterové, morální a profesionální charismy.

S úctou pracovníci, kolegové a členové

Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha

 

K životnímu jubileu 90- let byla vydána plaketa pana profesora Fábryho a bude udělována nejen domácím odborníkům, ale i odborníkům v zahraničí za přínos v oblasti pěstování olejnin.

Přehled udělených Čestných uznání a medailí prof. Fábryho
DatumOsobaInstituce/podnikDůvod ocenění
2009září 2009prof. Ing. Andrej, Fábry, DrSc.Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin/ČZUza mimořádný přínos pro pěstování olejnin a zejména řepky v Československu a za vznik Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
2010březen 2010prof. dr hab. Jan KrzymańskiIHAR Poznaň, Polskofor outstanding contribution in oilseeds growing
prosinec 2010UFOPUFOP, Německofor a long-time and outstanding cooperation with SPZO
prosinec 2010Dr. Norbert HeimUFOP, Německofor a long-time and outstanding cooperation with SPZO
201124.11.2011doc. Ing. Josef Stratil, CSc.VFU Brno, ŠZP Nový Jičínza dlouhodobou významnou činnost v představenstvu svazu
24.11.2011Ing. Pavel PomikáčekZOD Brništěza dlouhodobou významnou činnost v představenstvu svazu
24.11.2011Jan TrávníčekZD Výčapyza dlohouletou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
Ing. Václav DrahotaDružstvo Agricola Bylanyza dlohouletou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
24.11.2011doc. Ing. Petr Baranyk , CSc.Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin/ČZUza organizování kongresu GCIRC 2011 a odbornou odrůdovou činnost v oblasti olejnin
201221.11.2012Miroslav DrobnýRESPO – D s.r.o.za dlouholetou spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a pokusnickou činnost
21.11.2012Ing. Antonín TomšíčekAgroos s.r.o.za dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
21.11.2012Timoteus KadlecÚKZÚZ Hradec nad Svitavouza dlouholetou práci v oblasti odrůdové problematiky olejnin a spolupráci se Svazem a Prof. Fábrym
21.11.2012Ing. Jiří BeranOSEVA PRO s.r.o.za spolupráci s SPZO v oblasti osiv a mnohaletou práci v představenstvu Svazu
21.11.2012Ing. Jaromír ŠáchaDolňácko a.s., Hlukza dlouholeté organizování semináře SVŘ v Hluku a práci v představenstvu SPZO
3.12.2012Dr. Klaus KliemUFOP, Německofor a long-time and outstanding cooperation with SPZO
201320.11.2013prof. Ing. Jiří Balík, CSc.ČZU Prahaza dlouholetou spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin v oblasti výživy rostlin
20.11.2013prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. ČZU Prahaza dlouholetou spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin v oblasti herbicidní ochrany rostlin
20.11.2013Ing. Jaroslav MackovíkZS Rokytnice a.s.za dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
20.11.2013Ing. Antonín SimandlZD Budkovza dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
20.11.2013Ing. Otto KöstingerLužanská zem. a.s.za dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
20.11.2013Ing. Pavel Valeš AGRO Sychrov a.s.za dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
20.11.2013Ing. Jan KubešAGRO družstvo Dolní Bukovskoza dlouholetou spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a vysokou úroveň při pěstování řepky
201419.11.2014Ing. Zdeněk KřížK+K Břiliceza dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
19.11.2014Ing. Jaromír ŠarounSPZOza výbornou dlouholetou práci pro Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
19.11.2014Dipl.-Ing. agr. Herbert JenrichDSV Lippstadt, Německofor a long-time and outstanding cooperation with SPZO
201525.11.2015Ing. Jaroslav BubíkVFU BRNO ŠZP Nový Jičínza dlouholetou spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a pokusnickou činnost
25.11.2015Ing. Jaroslav MikolášLupofytza dlouholetou spolupráci a vysokou úroveň při pěstování řepky
201726.4.2017Dr. Martin FrauenNPZ Hohenlieth, Německofor a long-time and outstanding cooperation with SPZO
26.4.2017Dr. Jean-Pierre DespeghelMonsanto, Franciefor a long-time and outstanding cooperation with SPZO
22.11.2017Ing. Jiří BrňákZEMO, spol. s r.o.za dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky a slunečnice
22.11.2017František KletečkaZD Čechticeza dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
22.11.2017Ing. František KlímaKLADRUBSKÁ a.s.za dlouholetou spolupráci, pokusnickou činnost a vysokou úroveň při pěstování řepky
22.11.2017Ing. Ladislav MaďarSlovenský zväz olejninárov, Slovenskoza spolupráci s SPZO a dlouholeté působení v představenstvu Slovenského zväzu olejninárov
201821.11.2018Ing. Václav BulínZemědělské družstvo vlastníků Štichoviceza dlouholetou spolupráci, podporu Svazu v regionu a vysokou úroveň při pěstování řepky
21.11.2018Dr. Tadeusz WałkowskiIHAR, Polskoza dlouholetou spolupráci se Svazem a přínos pro agrotechniku ozimých i jarních olejnin
201920.11.2019Ing. Jindřich UllmannAgroland Štěpánkoviceza vysokou úroveň při pěstování řepky, dlouholetou spolupráci a podporu Svazu v regionu
20.11.2019Ing. Karel ŘíhaÚKZÚZza vynikající dlouholetou spolupráci v oblasti diagnostiky chorob řepky a slunečnice, zvyšování odbornosti českých i slovenských agronomů
20.11.2019Ing. Pavel Růžek, CSc.Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.za příkladnou dlouholetou spolupráci v oblastii výživy a hnojení řepky a dlouholetou pokusnickou činnost