žlutý pruh

PROF. ING. ANDREJ FÁBRY, DRSC.

 (*1919 – †2010)

Tato sekce vznikla jako památka na profesora Andreje Fábryho, DrSc., který se bezpochyby zapsal do paměti mnohých z nás, jako kantor a nestor pěstování řepky v České a Slovenské republice a uznávaný odborník jak doma tak v zahraničí.

Andrej Fábry se narodil 17. září 1919 v obci Kolta na Slovensku. Jeho otec byl farmář a kvůli světové krizi musel skončit se svou činností. Během II. světové války musel Andrej odjet do Maďarska, kde se skrýval a účastnil se protifašistického odboje. Celou svou rodinu ztratil v nacistických koncentračních táborech.

Po druhé světové válce vystudoval Agronomickou a lesnickou fakultu Českého vysokého učení technického. Jako asistent začal pracovat na institutu pro zemědělskou produkci. Na tomto pracovišti byl vytvořen výzkumný tým pro výzkum olejnin, konkrétně řepky, pod patronátem Prof. Vrbenského a tukového průmyslu.

Během svého života publikoval prof. Fábry přes 80 vědeckých prací, přes 30 jich bylo publikováno v zahraničních časopisech. Odpřednášel přes 75 vědeckých a odborných příspěvků. Publikoval přes 300 odborných článků. Počátkem 60.-tých let byl vyslán jako expert pro pěstování olejnin do Etiopie. Většina jeho práce byla věnovaná olejninám.

Profesor se zapsal jako odborník do povědomí nejen u nás, ale i v zahraničí. I díky němu může Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin uspořádat 13. celosvětový řepkový kongres, který se bude konat 5. – 9. června 2011 v Praze. Profesor založil „Systém pěstování řepky“, který byl impulsem pro založení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha, který stále šíři osvětu a nejnovější poznatky z oboru do zemědělské praxe. V roce 1988 byl vyznamenán Státní cenou za narůstající produkci olejnin v tehdejším Československu. Taktéž nelze opomenout, že vychoval mnoho zemědělských odborníků.

Pan profesor měl neutichající zájem 
o dění v oblasti olejnin a do posledních chvil jeho života aktivně spolupracoval se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a Katedrou produkce rostlinné, ČZU v Praze. Znatelně přispěl nejen k vývoji v oblasti pěstování olejnin jak v České republice tak i v Slovenské republice, ale i k rozvoji celého oboru olejnin a jejích výzkumu.

Vážíme si, že jsme mohli dlouhá léta pracovat po jeho boku a že jsme mohli sdílet přátelství, vzájemnou úctu a respekt. Jeho odchod nás zasáhl o to víc, že ještě na podzim jsme s panem profesorem oslavovali jeho životní jubileum 90 let. Pan profesor zůstane navždy v našich srdcích, jako nedostižný vzor charakterové, morální a profesionální charismy.

S úctou pracovníci, kolegové a členové

Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha

 

K životnímu jubileu 90- let byla vydána plaketa pana profesora Fábryho a bude udělována nejen domácím odborníkům, ale i odborníkům v zahraničí za přínos v oblasti pěstování olejnin.