žlutý pruh

POLNÍ KÁZÁNÍ – slunečnice

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin pravidelně každoročně v srpnuorganizuje:

 • 4 semináře, tzv. „polních kázání“ na odrůdových pokusech se slunečnicí
 • Pěstitelé ze zemědělských podniků shlédnou na polích vzhled a stav jednotlivých odrůd s odborným výkladem z hlediska ranosti, odolnosti proti chorobám a dalších znacích důležitých pro velkoplošné pěstování. Dále se seznámí s výskytem chorob a škůdců.

Odborný výklad poskytují:

Ing. Božetěch Málek, Ing. Karel Říha, Ing. Marek Povolný. a další pracovníci Svazu, výzkumných ústavů a univerzit.

POLNÍ KÁZÁNÍ – 2023

Zveme vás na polní kázání 2023:

 • 3.8. – Jihomoravský region – Slup, okres Znojmo (Spolupořadatel: Kóta-sady, spol. s r.o., Slup-Oleksovičky)
 • 8.8. – Středočeský region – Kultuře, okres Kolín (Spolupořadatel: Statek Kultuře, a.s.)
 • 9.8. – Středočeský region – Loučeň, okres Nymburk (Spolupořadatel: Agri Loučeň, a.s.)
 • 10.8. – Severo-západočeský region – Dobroměřice, okres Louny (Spolupořadatel: Rolnické družstvo Dobroměřice)

Zelená = Polní den  | Šedá = Polní prohlídka

Informace k „Polní prohlídce“ pokusů:
 • Akce bude probíhat pouze na poli.
 • V den konání bude přítomný agronom SPZO (10.00–13.00 hod.) s možností individuální prohlídky v uvedenou dobu.
 • V den konání bude možné vždy v 10.15 hod. absolvovat i komentovanou prohlídku pokusů s hybridy slunečnice (27 hybridů).
 • V den konání bude probíhat za účasti Ing. Karla Říhy (účast byla potvrzena, ale není se zárukou) determinace chorob a škůdců ve slunečnici i přinesených vzorcích plodin dle individuálního zájmu.
 • Vždy od daného dne konání akce bude možné následných cca 10 dnů volně lokalitu navštívit k individuálním prohlídkám již bez přítomnosti agronoma SPZO.
Informace k „Polním dnům“:
 • Akce bude probíhat v uvedený den (prezence od 9.30 hod.) od 10.00–12.00 hod. formou přednášek (Ing. P. Novák/Agrokomodity, Ing. K. Říha/soukromý poradce a Ing. B. Málek) a následně oběd, od 12.30 hod. prohlídka POP s hybridy slunečnice na poli.
 • V den konání bude probíhat za účasti Ing. Karla Říhy (účast byla potvrzena, ale není se zárukou) determinace chorob a škůdců ve slunečnici i přinesených vzorcích plodin dle individuálního zájmu.
 • Vždy od daného dne konání akce bude možné následných cca 10 dnů volně lokalitu navštívit k individuálním prohlídkám již bez přítomnosti agronoma SPZO.
 • Podrobnější informace poskytne za SPZO Ing. Božetěch Málek, mobil: 777 757 989, e-mail: malek@spzo.cz