žlutý pruh

POLNÍ KÁZÁNÍ – slunečnice

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin pravidelně každoročně v srpnuorganizuje:

  • 4 semináře, tzv. „polních kázání“ na odrůdových pokusech se slunečnicí
  • Pěstitelé ze zemědělských podniků shlédnou na polích vzhled a stav jednotlivých odrůd s odborným výkladem z hlediska ranosti, odolnosti proti chorobám a dalších znacích důležitých pro velkoplošné pěstování. Dále se seznámí s výskytem chorob a škůdců.

Odborný výklad poskytují:

Ing. Božetěch Málek, Ing. Karel Říha, Ing. Marek Povolný. a další pracovníci Svazu, výzkumných ústavů a univerzit.