žlutý pruh

POLNÍ KÁZÁNÍ – slunečnice

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin pravidelně každoročně v srpnuorganizuje:

  • 4 semináře, tzv. „polních kázání“ na odrůdových pokusech se slunečnicí
Odborný výklad poskytují:

Ing. Božetěch Málek, Ing. Karel Říha, Ing. Marek Povolný. a další pracovníci Svazu, výzkumných ústavů a univerzit.