žlutý pruh
  • SPZO organizuje velmi rozsáhlý soubor poloprovozních polních pokusů s řepkou olejnou a slunečnicí roční
  • Nejširší spektrum tvoří poloprovozní odrůdové pokusy, které krom srovnání výnosů a dalších důležitých pěstitelských vlastností umožní pěstitelům shlédnout aktuální materiály přímo v polních podmínkách
  • Výsledky a doporučení jsou pravidelně publikovány a prezentovány všem členům SPZO rovněž na jarních seminářích a konferenci v Hluku

Souhrn oblastí pokusů SPZO:

  • srovnání a veřejné prezentace aktuálních odrůd (rovněž na Slovensku)
  • pěstitelská technologie a výživa rostlin
  • srovnání růstových regulátorů, stimulátorů a listových hnojiv
  • srovnání insekticidů, fungicidů a biologických preparátů
  • grantový výzkum integrované ochrany a ekologické pěstební technologie řepky