žlutý pruh
pdf
Grafy výskytu hraboše 2020
pdf
EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ - TEMP 2019/2020
pdf
ZEMĚDĚLSTVÍ 2019MZe
pdf
Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2014 – 2019
pdf
PŘÍLOHA 1Souhrn tabulkových údajů AZZP za období 2014-2019Základní živiny
pdf
PŘÍLOHA 2Souhrn tabulkových údajů AZZP za období 2014-2019Mikroelementy
pdf
Spotřeba pesticidů včelaři
pdf
Řepka a alergie
pdf
NOVÁ FUNKCIONALITA V LPIS A DALŠÍ INFORMACE Z OBLASTI KONTROL NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
pdf
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍCIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V RESORTU ZEMĚDĚLSTVÍV ROCE 2019
pdf
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností (řešení kůrovcové kalamity a hraboše polního)
pdf
Honitby - přehledy MZe
pdf
Prezentace ze seminářů