žlutý pruh

Videosemináře SPZO 2020

 

1) Pozvání na videosemináře – Petr Baranyk
2) Prohlídka odrůd – sortiment A – Jiří Zeman
3) Prohlídka odrůd – sortiment B – Jiří Zeman
4) Marketingová situace – Martin Volf
5) Úvod k charakteristikám odrůd – Petr Baranyk

6) Výnosy odrůd v POP 2018/19Petr Baranyk
7) Choroby řepky – Roman Hnilička
8) Škody po dřepčících a krytonoscích – Jan Kazda
9) Bejlomorka – Jan Kazda
10) Virus žloutenky vodnice – Eva Zusková
11) Verticillium a odrůdy – Petr Baranyk
12) Olejnatost a výnos semene – Petr Baranyk
13) Stanovisko SPZO k odrůdám – soubor PDF ZDE