žlutý pruh
pdf
Výsledky poloprovozních pokusů SPZO v ČR s hybridy slunečnice v roce 2020
pdf
Výsledky poloprovozních pokusů SPZO v ČR s hybridy slunečnice v roce 2018
pdf
Výsledky poloprovozních pokusů SPZO v ČR s hybridy slunečnice v roce 2019