žlutý pruh

Odrůdové pokusy

  • SPZO organizuje velmi rozsáhlý soubor poloprovozních polních pokusů s řepkou olejnou a slunečnicí roční
  • Nejširší spektrum tvoří poloprovozní odrůdové pokusy, které krom srovnání výnosů a dalších důležitých pěstitelských vlastností umožní pěstitelům shlédnout aktuální materiály
  • přímo v polních podmínkách

Výsledky a doporučení jsou pravidelně publikovány a prezentovány všem členům SPZO rovněž na jarních seminářích a konferenci v Hluku