žlutý pruh

POKUSY

Řepka olejka je v dnešní době jednou z nejpěstovanějších plodin v ČR. Každý rok jsou u této plodiny požadovány ty nejvyšší výnosy, avšak k jejich dosažení je nutné aplikovat do porostů řepky několikrát během vegetace pesticidy, hnojiva a mnohé typy pomocných látek. Rozsah aplikací těchto látek je ze všech plodin pěstovaných na orné půdě v České republice do řepky největší. Se zvyšujícími se plochami ozimé řepky se se stále zvyšuje zájem obyvatelstva i o dopady těchto velkých žlutě kvetoucích polí na okolní prostředí.

O včelách je známo, že při vyhledávání potravy upřednostňují určité spektrum barev květů a také preferují určité látky (vůně) vyloučené rostlinou. A právě tyto přirozené vlastnosti rostlin jsou pravděpodobně ovlivňovány foliární aplikací pesticidů a dalších látek.