JARNÍ SEMINÁŘE SPZO V ROCE 2022

Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní jarní semináře uskuteční formou on-line semináře na TV ZEMĚDĚLEC.

Seminář proběhl v úterý 15. 2. 2022 

od 9:00 hodin na TV ZEMĚDĚLEC

Odkaz na videa

Program semináře:

 • 9:00–9:05 Zahájení semináře
  – Ing. Martin Sedláček
 • 9:05–9:25 Stav porostů ozimé řepky na jaře 2022
  Ing. Roman Hrdina
 • 9:25–9:40 Regulace porostů a fungicidní ochrana řepky v jarním období
  – Ing. Roman Hnilička, Ph.D.
 • 9:40 – 10:00 Ochrana ozimé řepky proti škůdcům na jaře
  – Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.
 • 10:00 – 10:20 Odrůdy řepky olejky na jaře 2022
  – doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
 • 10:20 – 10:45 Možnosti a strategie hnojení ozimé řepky v jarním období
  – Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
 • 10:45 – 11:05 Aktuální marketingová situace a výhled
  – Ing. Martin Volf
 • 11:05 – 11:20 Několik aktualit (listová hnojiva, včely, minoritní registrace přípravků)
  – Ing. Josef Škeřík, CSc.
 • 11:20 – 11:25 Ukončení semináře
  – Ing. Martin Sedláček
 • 11:25 Aktuální situace ve slunečnici v roce 2022
  Ing. Božetěch Málek