XXXIX. vyhodnocovací seminář

SYSTÉM VÝROBY ŘEPKY

spojený se samostatným jednáním

SYSTÉMU VÝROBY SLUNEČNICE

Postup přihlášení

 • Do 15. 11. 2022 musí všichni účastníci (tzn. členové Svazu, přednášející, konzultanti a hosté) vyplnit na webu SPZO závaznou přihlášku (podnik, jméno a příjmení, kontakty) včetně požadavku na ubytování:
– Hotel Monde, Moravská 80, Uherský Brod, www.hotelmonde.cz
– Hotel u Brány, Bří Lužů 1769, Uherský Brod, www.hotelubrany.com
– Hotel Savary, Hoštáky 85, Nivnice, www.savary.cz

– Penzion Slovácký dvůr, Nádražní 1010, Ostrožská Nová Ves, www.slovackydvur.cz
Motel Pepčín, Havřice 400, 688 01 Uherský Brod, www.pepcin.cz

 

 • Ubytování bude následně potvrzeno.
 • Ubytování objednané do 15. 11. 2022 mají účastníci hrazené svazem.
 • Po tomto termínu si účastníci ubytování zajišťují a hradí samostatně. 
 • Ubytování účastníků bude zveřejněno na www.spzo.cz v pondělí 21. 11. 2022.
 • Prosíme o odpovědnost při přihlašování noclehů. Neobsazené noclehy zbytečně hradíme a navíc mohou chybět dalším zájemcům.
 • Pokud se přihlásíte a na seminář nepojedete, žádáme vás o oznámení: Mob.: 777 757 926
  e-mail: info@spzo.cz
 • Přihláška je nepřenosná a je určena pouze pro členy Svazu v pěstitelském roce 2021/22, pro konzultanty a hosty SPZO.

Informace k dopravě

 • Parkování je zajištěno na parkovišti a travnaté ploše u koupaliště.
 • Příjezd je první odbočkou vpravo po odbočení od Uherského Hradiště.
 • Parkování na stadionu není možné.
 • Noční odvoz 23. 11. 2022 bude zajištěn autobusem ve 24:00 hod. do ubytovacích zařízení.
 • Ranní odvoz 24. 11. 2022 bude zajištěn v  8:00 hod. zpět na halu Hluk. 

PROGRAM

23. 11. 2022  –  STŘEDA – SYSTÉM  VÝROBY  ŘEPKY

8:30­–10:00 Prezence účastníků a občerstvení (vestibul Sportovní haly Hluk) 
Místo konání:  Sportovní hala Hluk, velký sál

10:00–12:00 ÚVODNÍ  VYSTOUPENÍ

 • Zahájení konference
 • Zpráva představenstva SPZO – Ing. Vladimír Tichý (SPZO)
 • Vystoupení prezidenta Agrární komory ČR –  Ing. Jan Doležal
 • Výsledky pěstování řepky v ČR a SR v roce 2022 –  Ing. Martin Volf, Ing. Jiří Zeman (SPZO),  Ing. Martin Pomikala (SPZO)
 • Světové a evropské zemědělství v současné geopolitické situaci –  prof. Ing. Josef Soukup, CSc. (ČZU)
 • Výsledky pokusů s fungicidy v letech 2021 a 2022 – Ing. Roman Hnilička, Ph.D. (SPZO)
12:00–13:30 Oběd 

13:30–15:40 AGROTECHNICKÉ   INFORMACE 

 • Regulace problematických plevelů nejen v řepce – doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (ČZU)
 • Výsledky odrůdových pokusů SPZO –  doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. (SPZO)
 • Efektivita využití živin ozimou řepkou při nižších dávkách hnojiv –  Ing. Jindřich Černý, Ph.D. (ČZU)
 • Ochrana proti dřepčíku olejkovému a dalším škůdcům řepky – Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. (AGRITEC)
 • Ochrana půdy, standarty DZES – plánované změny –  Ing. Martin Mistr (VÚMOP)
15:40–15:55 Přestávka 

15:55–17:30 AGROTECHNICKÉ   INFORMACE 

 

 • Sklizeň řepky v EU v roce 2022 a marketing –  Ing. Martin Volf (SPZO)
 • Stav porostů řepky na podzim 2022 –  Ing. Roman Hrdina (SPZO)
 • Jak efektivně používat minerální hnojiva na farmách s a bez živočišné výroby? –  Ing. Pavel Růžek, CSc. (VÚRV)
 • Stav a budoucnost produkce bionafty v EU –  Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. (VÚZT – SVB)
 • Aktuální situace v lisování olejů a výrobě N hnojiv –  Ing. Milan Kuncíř (PREOL),  Ing. Radek Košál (LOVOCHEMIE)
 • Vyhodnocení soutěže Zdravý kořínek,  doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (VÍM, CO JÍM),  doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. (SPZO)
17:30–17:45 VYHODNOCENÍ  NEJLEPŠÍCH  PĚSTITELŮ  ŘEPKY A  MEDAILE  PROF.  FÁBRYHO 
17:45–19:00 VEČEŘE 
19:00–21:00 OCHUTNÁVKA  VÍN 

19:00–24:00 SPOLEČENSKÝ  VEČER 

 

24. 11. 2022  –  ČTVRTEK

8:00– 9:00 Snídaně

9:00–11:30 TECHNOLOGIE  PĚSTOVÁNÍ  ŘEPKY

 • Výsledky pokusů s listovými hnojivy a stimulátory v letech 2021 a 2022 –  Ing. Josef Škeřík, CSc. (SPZO)
 • Státní odrůdové zkoušky ÚKZÚZ a nově registrované odrůdy řepky –  Ing. Petr Zehnálek (ÚKZÚZ)
 • Využití precizních technologií v praxi –  doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU)
 • Řepka v pěstebních systémech s využitím pomocných plodin –  doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU)
 • Výsledky pokusů TEMP –  doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. (SPZO),  Ing. et Ing. Simona Procházková (ČZU)
 • Pěstování sóji v podmínkách ČR –  Ing. Pavel Procházka, Ph.D. (ČZU)
 • Pěstování máku v podmínkách ČR –  Ing. Matěj Satranský (ČZU)
 • Ukončení konference
11:30 Oběd 
Závěr konference a odjezd účastníků

23. 11. 2022  –  STŘEDA – SYSTÉM  VÝROBY  SLUNEČNICE

Místo konání: Sportovní hala Hluk, malý sál

13:30 ÚVODNÍ  VYSTOUPENÍ 

 • Světová produkce slunečnice a situace v České republice v roce 2022 – Ing. Božetěch Málek (SPZO)
 • Systém výživy a hnojení slunečnice – doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (MENDELU)
 • Nové trendy v regulaci plevelů ve slunečnici – doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (ČZU)
 • Možnosti řešení nových problémů při pěstování slunečnice –  Ing. Karel Říha (poradce)
 • Výsledky poloprovozních pokusů zakládaných SPZO v roce 2022 –  Ing. Božetěch Málek (SPZO)
 • Zhodnocení nákupu slunečnicových nažek z pohledu nákupců –  Ing. Petr Novák (Agrokomodity)
 • Vyhodnocení nejlepších pěstitelů slunečnice – členů SPZO – za rok 2022 –  Ing. Božetěch Málek (SPZO)
17:00 Závěr

Přihláška na XXXIX. seminář SVŘ v Hluku

 • Jsou 2 typy přihlášek. Přihláška pro pěstitele a ostatní účastníky (hosté, přednášející a firmy)
 • Pro přihlášení je třeba znát kód, který jste obdrželi s pozvánkou, nebo vám jej sdělí váš regionální agronom (pěstitelé)
 • Pěstitelé si vybírají v případě potřeby konkrétní ubytování, které hradí Svaz. Nabídka ubytování je na pozvánce a na této stránce.
 • Ostatním účastníkům bude ubytování přiřazeno. Případné informace na 777 757 926 nebo na info@spzo.cz
 • Ubytování vám bude následně potvrzeno
 • Seznam přihlášených bude zveřejněn na webu 21.11.22