XXXX. vyhodnocovací seminář

SYSTÉM VÝROBY ŘEPKY

spojený se samostatným jednáním

SYSTÉMU VÝROBY SLUNEČNICE

Přihláška a další informace budou k dispozici na této stránce po 31.10.2023

Postup přihlášení

 • Přihláška je nepřenosná a je určena pouze pro členy Svazu v pěstitelském roce 2022/23, pro konzultanty a hosty SPZO.
 • Do 13. 11. 2023 musí všichni účastníci (tzn. členové Svazu, přednášející, konzultanti a hosté) vyplnit na webu SPZO závaznou přihlášku (podnik, jméno a příjmení, kontakty) včetně požadavku na ubytování:
– Motorest Štěpán, Losy 348, Uherský Brod – Těšov, https://www.facebook.com/motoreststepan
– Hotel u Brány, Bří Lužů 1769, Uherský Brod, www.hotelubrany.com
– Hotel Savary, Hoštáky 85, Nivnice, www.savary.cz

– Penzion Slovácký dvůr, Nádražní 1010, Ostrožská Nová Ves, www.slovackydvur.cz
Motel Pepčín, Havřice 400, 688 01 Uherský Brod, www.pepcin.cz

 

 • Ubytování bude následně potvrzeno.
 • Ubytování objednané do 13. 11. 2023 mají účastníci hrazené Svazem.
 • Po tomto termínu si účastníci ubytování zajišťují a hradí samostatně. 
 • Ubytování účastníků bude zveřejněno na www.spzo.cz v pondělí 20. 11. 2023.
 • Prosíme o odpovědnost při přihlašování noclehů. Neobsazené noclehy zbytečně hradíme a navíc mohou chybět dalším zájemcům.
 • Pokud se přihlásíte a na seminář nepojedete, žádáme vás o oznámení: Mob.: 777 757 926
  e-mail: info@spzo.cz

Informace k dopravě

 • Parkování je zajištěno na parkovišti a travnaté ploše u koupaliště.
 • Příjezd je první odbočkou vpravo po odbočení od Uherského Hradiště.
 • Mapka bude na webu SPZO.
 • Parkování na stadionu není možné.
 • Noční odvoz 22. 11. 2023 bude zajištěn autobusy ve 23:30 a 24:00 hod. do ubytovacích zařízení.
 • Ranní odvoz 23. 11. 2023 bude zajištěn v  8:00 hod. zpět na halu Hluk.
 • Mapka trasy autobusu bude na webu SPZO. 

PROGRAM

22. 11. 2023  –  STŘEDA – SYSTÉM  VÝROBY  ŘEPKY

8:30­–10:00 Prezence účastníků a občerstvení (vestibul Sportovní haly Hluk) 
Místo konání:  Sportovní hala Hluk, velký sál

10:00–12:00 ÚVODNÍ  VYSTOUPENÍ

 • Zahájení konference
 • Zpráva představenstva SPZO, Ing. Vladimír Tichý (SPZO)
 • České zemědělství v roce 2023, Ing. Jan Doležal (Agrární komora)
 • Aktuální informace z MZe, Ing. Zdeněk Trnka (MZe)
 • Výsledky pěstování řepky v roce 2023 v ČR,  Ing. Martin Volf,  Ing. Jiří Zeman (SPZO)
 • Výsledky pěstování řepky v roce 2023 v SR, Ing. Martin Pomikala (SPZO)
12:00–13:15 Oběd 

13:15–15:30 AGROTECHNICKÉ   INFORMACE 

 • Výsledky pokusů s fungicidy v sezóně 2022/23, Ing. Roman Hnilička, Ph.D. (SPZO)
 • Regulace plevelů řepky v jarním období, prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (ČZU)
 • Výsledky odrůdových pokusů SPZO, doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. (SPZO)
 • Hodnocení faktorů výživy rostlin ovlivňujících výnosovou stabilitu oz. řepky, Ing. Jindřich Černý, Ph.D. (ČZU)
 • Ochrana řepky proti podzimním škůdcům, Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. (AGRITEC)
 • Ochrana řepky proti jarním  škůdcům, doc. Ing. Jan Kazda, CSc. (ČZU)
15:30–15:45 Přestávka 

15:45–17:35 AGROTECHNICKÉ   INFORMACE 

 

 • Sklizeň řepky v EU a marketing v roce 2023, Ing. Martin Volf (SPZO)
 • Stav porostů řepky na podzim 2023, Ing. Roman Hrdina (SPZO)
 • Zkušenosti se zaváděním změn v DZES, Ing. Mojmír Mička (SPZO)
 • Přesné setí a přesná aplikace herbicidů, doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU)
 • Zkušenosti s pomocnými plodinami v ZD Dolní Újezd, Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd)
 • Vyhodnocení soutěže Zdravý kořínek, doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (VÍM, CO JÍM)

 

17:35–17:50 VYHODNOCENÍ  NEJLEPŠÍCH  PĚSTITELŮ  ŘEPKY A  MEDAILE  PROF.  FÁBRYHO 
17:50–19:00 VEČEŘE 
19:00–21:00 OCHUTNÁVKA  VÍN 

19:00–24:00 SPOLEČENSKÝ  VEČER 

 

23. 11. 2023  –  ČTVRTEK

8:00– 9:00 Snídaně

9:00–11:40 TECHNOLOGIE  PĚSTOVÁNÍ  ŘEPKY

 • Výsledky pokusů s listovými hnojivy a stimulátory v roce 2023, Ing. Josef Škeřík, CSc. (SPZO)
 • Pěstování řepky v Německu, Dr. Rene Brand (NPZ)
 • Státní odrůdové zkoušky ÚKZÚZ a nově registrované odrůdy řepky, Ing. Petr Zehnálek (ÚKZÚZ)
 • Agrotechnické metody snížení emisí CO2, Ing. Pavel Růžek, CSc. (VÚRV)
 • Konference GCIRC v Austrálii, doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. (SPZO), Ing. Roman Hnilička, Ph.D. (SPZO)
 • Výsledky pokusů TEMP, doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. (SPZO) Ing. et Ing. Simona Procházková (ČZU)
 • Pokusy Rapsmästaren ve Švédsku, Ing. Josef Škeřík, CSc. (SPZO)
 • Pěstování sóji v podmínkách ČR, Ing. Pavel Procházka, Ph.D. (ČZU)
 • Možnosti použití dronů ke hnojení, Ing. Josef Škeřík, CSc. (SPZO)
 • Ukončení konference
11:40 Oběd 
Závěr konference a odjezd účastníků

22. 11. 2023  –  STŘEDA – SYSTÉM  VÝROBY  SLUNEČNICE

Místo konání: Sportovní hala Hluk, malý sál

13:30 ÚVODNÍ  VYSTOUPENÍ 

 • Světová produkce slunečnice a situace v České republice v roce 2023, Ing. Božetěch Málek (SPZO)
 • Efektivní hnojení slunečnice dusíkem, doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (MENDELU)
 • Dlouhodobě udržitelné používání herbicidů inhibujících acetolaktát syntázu (ALS) v širokořádkových plodinách, prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (ČZU)
 • Strategie ochrany slunečnice proti plísním a bakteriím podle současného stavu, Ing. Karel Říha (poradce)
 • Výsledky poloprovozních pokusů zakládaných SPZO v roce 2023, Ing. Božetěch Málek (SPZO)
 • Zhodnocení nákupu slunečnicových nažek z pohledu nákupců, Ing. Petr Novák (Agrokomodity)
 • Vyhodnocení nejlepších pěstitelů slunečnice – členů SPZO – za rok 2023, Ing. Božetěch Málek (SPZO)
17:00 Závěr

Přihlášení je možné již jen po telefonické domluvě na tel.: 777 757 926 (Libuše Václavíková).