žlutý pruh

ODRŮDOVÉ POKUSY S ODLIŠNOU AGROTECHNIKOU – 2014

Vliv jednotlivých odrůd a intenzity pěstování na návštěvnost porostu řepky ozimé včelami

V dalším pokusu byly sledovány rozdíly v návštěvnosti včel u jednotlivých odrůd řepky a souvislost mezi intenzitou pěstování a atraktivitou pro včely.

Metodika
Ve výzkumné stanici v Uhříněvsi byl založen pokus s osmi odrůdami řepky ozimé a to: Sherpa, Rohan, Rescator, Lohana, DK Exquisite, DK Explicit, DGC 169 IMI a Artoga. Každá odrůda byla vyseta jak v agrotechnice základní, tak v agrotechnice intenzivní. V následující tabulce jsou uvedena použitá hnojiva a prostředky na ochranu rostlin.

tab3-vc

Výsledky a závěr
V grafu je znázorněno, že rozdíly mezi odrůdami řepky v atraktivitě pro včely existují. Odrůda Sherpa byla nejvíce navštěvovanou odrůdou řepky ozimé včelami. Naopak nejméně navštěvovanou odrůdou včelami byla odrůda DK Exquisite.

Průměrný počet včel na porostech pěstovaných základní a intenzivní agrotechnikou z celé doby jejich sledování:

tab4-vc

Mezi plochami pěstovanými základní a intenzivní agrotechnikou byl nalezen statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 95 % v počtu včel. Včely preferovaly intenzivně pěstovanou řepku u všech odrůd až na odrůdu DGC 169 IMI, u které tomu bylo naopak.

tab5-vc