žlutý pruh

ODRŮDOVÝ POKUS (JARNÍ ŘEPKA)

Rozdíly v atraktivitě odrůd pro včely byly zjišťovány i u jarní řepky

Metodika

K pozorování byly využity státní odrůdové maloparcelkové  pokusy na stanici ÚKZÚZ v Chrastavě. Do pokusů bylo zařazeno 11 odrůd ve třech opakováních. Zkoušeny byly odrůdy Ability, Larissa, Achal, SL – 5, SOSR0811, SOSR1411, DLE 1313, DLE 1314, Osorno, Mirakel a DLE 1108. Na pokusných parcelách byla sledována plocha 2 m2 po dobu 15 s. Počet zjištěných včel, které opylovaly květy, či sály nektar byl následně zaznamenán.

Sledování včel na parcelách v Chrastavě probíhalo ve dnech 4. 6., 6. 6., 8. 6. a 12. 6. v roce 2014 v plném květu všech odrůd. V těchto dnech bylo dohromady provedeno 18 měření.

Výsledky a závěr

U odrůd jarní řepky jsou také prokazatelné rozdíly v návštěvnosti včel. Červená přímka v následném grafu značí referenční hodnotu, která byla získána zprůměrováním počtu včel na jednotlivých odrůdách a její hodnota je 5,3. Nadprůměrně atraktivní byly čtyři odrůdy: Achal, SOSR1411, DLE 1313 a DLE 1314, Poslední jmenovaná odrůda měla nejvyšší průměrnou hodnotu včel 7,44.

Průměrný počet včel na odrůdách jarní řepky v Chrastavě z celé doby jejich sledování

tab7-vc