žlutý pruh
pdf
Nařízení vlády 566 a 567 a Vyhláška 568
pdf
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotacípro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
pdf
ZMĚNY 2020 PŘÍMÉ PLATBY A PODMÍNĚNOST
pdf
Úpravy předpisů o hnojivech, krmivech a ochraně vod (nitrátová směrnice), hospodaření se živinami
pdf
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn účinných od 15. 1. 2020
pdf
ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV - 2020
pdf
PŘEHLED POVOLENÍ přípravků na ochranu rostlin za období: 1. 10. 2020 – 31. 10. 2020
pdf
Nové podmínky nitrátové směrnice od 1. července 2020
pdf
Hlavní změny v akčním programu (od 1. 7. 2020)
pdf
Katastrální území nově zařazená do zranitelných oblastí (od 1. července 2020)
pdf
Obecné požadavky pro nakládání s hnojivými látkami