Zveme Vás prohlídky poloprovozních odrůdových pokusů se slunečnicí roční (SPZO, 2021). Termíny a lokalitu uvádí následující tabulka:

RegionOkresTermín konáníLokalitaSpolupořadatel
ZlínskýUh. Hradiště  3. 8. 2021Uherský BrodZEMASPOL Uherský Brod, a.s.
JihomoravskýHodonín  4. 8. 2021RatíškoviceZERA a.s., Ratíškovice
JihomoravskýZnojmo  5. 8. 2021SlupKóta-sady, spol. s r.o., Slup-Oleksovičky
StředočeskýKolín12. 8. 2021KutlířeStatek Kutlíře, a.s.
Severo-západočeskýLouny13. 8. 2021DobroměřiceRolnické družstvo Dobroměřice
Kliknutím na lokalitu se vám zobrazí mapka s umístěním.

Informace k prohlídkám pokusů:

  • Akce bude probíhat pouze na poli. V den konání bude přítomný agronom SPZO (9:00-14:00 hod.) s možností individuální prohlídky v uvedenou dobu.
  • V den konání bude možné vždy v 9:30 hod. obsolvovat i komentovanou prohlídku pokusů s hybridy slunečnice (25 hybridů).
  • V den konání bude probíhat za účasti Ing. Karla Říhy (mimo lokalitu Dobroměřice) determinace chorob a škůdců ve slunečnici i Vámi přinesených vzorků plodin dle Vašeho zájmu.
  • Vždy od daného dne konání akce bude možné následných cca 10 dnů volně lokalitu navštívit k individuálním prohlídkám již bez přítomnosti agronoma SPZO. Podrobnější informace poskytne za SPZO Ing. Božetěch Málek, mobil: 777 757 989, e-mail: malek@spzo.cz