I přes značné zpoždění zaviněné průběhem letošního počasí jsou již k dispozici výsledky z jednotlivých zkušebních lokalit maloparcelních pokusů pro Seznam doporučených odrůd…