Letos seminář HLUK proběhne pouze on-line formou
ve středu 24.11. 2021 od 9:00 hodin
na TV ZEMĚDĚLEC

Na webu spzo.cz si můžete pustit jednotlivé videopřednášky z on-line konference HLUK 2021

Program semináře

9:00–9:05
Zahájení

9:05–9:30
Výsledky pěstování řepky v roce 2021 v ČR
Ing. Jiří Zeman, SPZO

9:30–9:50
Výsledky pokusů s fungicidy v sezóně 2020/21
Ing. Roman Hnilička, Ph.D., SPZO

9:50–10:10
Výsledky odrůdových pokusů SPZO
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., SPZO

10:10–10:30
Ochrana proti chorobám a škůdcům
doc. Ing. Jan Kazda, CSc., ČZU

10:30–10:50
Aktuální trendy v regulaci zaplevelení řepky
doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., ČZU

10:50–11:10
Vliv hnojení a podmínek prostředí na výnos ozimé řepky
Ing. Jindřich Černý, Ph.D., ČZU

11:10–11:25
Přestávka

11:25–11:45
Sklizeň řepky v EU a marketing v roce 2021/22
Ing. Martin Volf, SPZO

11:45–12:05
Snížení dávek dusíku k řepce v návaznosti na zpracování půdy
Ing. Pavel Růžek, CSc., VÚRV

12:05–12:25
Změny v citlivosti podzimních škůdců řepky k insekticidům
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Agritec Šumperk

12:25–12:45
Stav porostů řepky na podzim 2021
Ing. Roman Hrdina, SPZO

12:45–13:10
Výsledky pěstování slunečnice v roce 2021 v ČR
Ing. Božetěch Málek, SPZO

13:10–13:20
Výsledky pěstování řepky v roce 2021 v SR
Ing. Martin Pomikala, SPZO