• 3.8. – Jihomoravský region – Slup, okres Znojmo (Spolupořadatel: Kóta-sady, spol. s r.o., Slup-Oleksovičky)
 • 8.8. – Středočeský region – Kultuře, okres Kolín (Spolupořadatel: Statek Kultuře, a.s.)
 • 9.8. – Středočeský region – Loučeň, okres Nymburk (Spolupořadatel: Agri Loučeň, a.s.)
 • 10.8. – Severo-západočeský region – Dobroměřice, okres Louny (Spolupořadatel: Rolnické družstvo Dobroměřice)

Zelená = Polní den  | Šedá = Polní prohlídka

Informace k „Polní prohlídce“ pokusů:

 • Akce bude probíhat pouze na poli.
 • V den konání bude přítomný agronom SPZO (10.00–13.00 hod.) s možností individuální prohlídky v uvedenou dobu.
 • V den konání bude možné vždy v 10.15 hod. absolvovat i komentovanou prohlídku pokusů s hybridy slunečnice (27 hybridů).
 • V den konání bude probíhat za účasti Ing. Karla Říhy (účast byla potvrzena, ale není se zárukou) determinace chorob a škůdců ve slunečnici i přinesených vzorcích plodin dle individuálního zájmu.
 • Vždy od daného dne konání akce bude možné následných cca 10 dnů volně lokalitu navštívit k individuálním prohlídkám již bez přítomnosti agronoma SPZO.

Informace k „Polním dnům“:

 • Akce bude probíhat v uvedený den (prezence od 9.30 hod.) od 10.00–12.00 hod. formou přednášek (Ing. P. Novák/Agrokomodity, Ing. K. Říha/soukromý poradce a Ing. B. Málek) a následně oběd, od 12.30 hod. prohlídka POP s hybridy slunečnice na poli.
 • V den konání bude probíhat za účasti Ing. Karla Říhy (účast byla potvrzena, ale není se zárukou) determinace chorob a škůdců ve slunečnici i přinesených vzorcích plodin dle individuálního zájmu.
 • Vždy od daného dne konání akce bude možné následných cca 10 dnů volně lokalitu navštívit k individuálním prohlídkám již bez přítomnosti agronoma SPZO.
 • Podrobnější informace poskytne za SPZO Ing. Božetěch Málek, mobil: 777 757 989, e-mail: malek@spzo.cz