JARNÍ SEMINÁŘE SPZO V ROCE 2021

 Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní jarní semináře uskuteční formou on-line semináře na TV ZEMĚDĚLEC.

 Seminář proběhne ve čtvrtek 11. 2. 2021 

od 9:00 hodin na TV ZEMĚDĚLEC

Program semináře:

 • 9:00–9:05 Zahájení semináře
  – Ing. Martin Sedláček
 • 9:05–9:25 Stav porostů ozimé řepky na jaře 2021
  – Ing. Roman Hrdina
 • 9:25–9:40 Fungicidní ochrana řepky nejen v jarním období
  – Ing. Roman Hnilička, Ph.D.
 • 9:40 – 10:00 Ochrana ozimé řepky proti škůdcům na jaře
  – Ing. Mojmír Mička
 • 10:00 – 10:20 Odrůdy řepky olejky na jaře 2021
  – doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
 • 10:20 – 10:40 Možnosti a strategie hnojení ozimé řepky v jarním období
  – Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
 • 10:40 – 11:00 Aktuální marketingová situace a výhled
  – Ing. Martin Volf
 • 11:00 Ukončení semináře
  – Ing. Martin Sedláček