Vlastníci (nájemci 1 ) zemědělsky obhospodařované půdy mají dle ustanovení § 58 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”) za splnění
určitých níže uvedených podmínek nárok na náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření. Tato
metodika vychází z příslušných právních předpisů a jednání na ředitelství Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR (dále jen „AOPK”). Metodika je rozdělena ve vztahu ke škodám za rok 2020 a k
budoucích škodám za rok 2021. Agrární komora doporučuje všem svým členům postupovat při
podávání žádosti v souladu s touto metodikou.

Metodika je ke stažení ZDE