Berlín 3. května 2021 – Obecně napjatá situace v dodávkách na mezinárodním trhu s olejnatými semeny s většinou pevnými cenami také zvyšuje ceny nejdůležitějších rostlinných olejů.

V dubnu dosáhly ceny rostlinných olejů nejvyšší úrovně od roku 1995, kdy společnost Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (mbH) začala tyto údaje zaznamenávat. Slunečnicový olej byl na konci dubna 2021 oceněn na ARA 1 341 EUR/t, což je více než dvojnásobek úrovně předchozího roku. Důvodem je hlavně omezené zásobování surovinou v EU ze strany Ukrajiny a Ruska. To omezuje zpracování a následně i dostupnost tohoto oleje.

V posledním dubnovém týdnu byla poptávka po sójovém oleji 1 245 EUR/t, což je dvakrát tolik než v předchozím roce. Hlavním důvodem prudkého růstu cen byla obava z adekvátní nabídky surovin. Nejprve došlo ke zpoždění sklizně sójových bobů v Brazílii. Poté obavy z odhadu výměry sójových bobů v USA v roce 2021 vedly k vyšším cenám. Živá poptávka v Číně navíc také poskytovala impulsy pro zvyšování cen.

I na trhu s řepkovým olejem se účastníci trhu obávali, že by v současné sezóně mohla být nabídka omezená. K těmto obavám přispěla i nižší dostupnost surovin a náladu podpořil i živý zájem Číny o nákup. Na úrovni 1 213 EUR/t FOB byl řepkový olej na konci dubna kótován přibližně o 75 % nad úrovní předchozího roku.

Nejvíce meziročně posílil palmový olej, a to o 121 % na 1 055 EUR/t cif Rotterdam. Očekává se, že zásoby druhého největšího vývozce – Malajsie – se významně zmenší, protože tam došlo k nedostatku pracovníků souvisejícím s Coronou, což snížilo místní produkci a tím i globální nabídku.

UFOP hodnotí tento cenový vývoj pozitivně. Koneckonců, zejména u řepky zřejmě povede vzhledem k cenově výhodným stimulům k ekonomicky optimálnímu plánování střídání plodin. V tomto ohledu přicházejí cenové signály pro plánování setí včas. Se zpracovatelskou kapacitou přes 9 milionů tun řepky jsou německé olejárny primárně závislé na německé a evropské řepce, aby uspokojily poptávku po řepkovém oleji a řepkovém šrotu bez GMO pro výživu zvířat.

Vzhledem k nejistým rámcovým podmínkám v důsledku reformy SZP a politiky v oblasti biopaliv a ochrany rostlin je nezbytná odpovídající cenová hladina. UFOP zdůrazňuje, že tento cenový vývoj předpokládá nezbytný trend, aby bylo možné kompenzovat snížení úrovně výnosu u všech druhů plodin, které požaduje Evropská komise, a kompenzovat novou politiku vynětí půdy z produkce pro zemědělské příjmy.

Namísto vývoje udržitelných alternativ optimalizovaných z hlediska produkce skleníkových plynů používá Evropská komise svou politiku k brzdění stávajících a osvědčených prodejních kanálů. Tím zabraňuje jasnému, do budoucna zaměřenému signálu pro majitele farem a jejich pokračovatele. UFOP je však přesvědčen o tom, že politika Evropské komise se vlivem tržních stimulů změní, stejně jako ceny fosilních emisí CO2, které v konečném důsledku zaplatí spotřebitel.

Zdroj: UFOP